Annons

Rehab-projekt drar ut på tiden

Målet är att få sjukskrivna personer tillbaka till arbetslivet och förbättra siffrorna för ohälsotalen, något som skall ske genom en samordning av olika resurser.

Men nu är det oklart när projektet kan komma i gång eftersom vuxennämnden valde att återemittera frågan för ytterligare beredning på tjänstemannanivå.
Det fanns helt enkelt för många oklarheter i underlaget vi fick, därför kunde vi inte fatta något beslut, förklarar nämndens ordförande, Mattias Adolfsson, fp, som hoppas att ett nytt beslutsunderlag skall vara klart till nästa nämndsmöte.

Eftersom Försäkringskassan inte längre betalar för personer vars arbetsförmåga utredas av vuxenförvaltningens tjänstemän så är risken uppenbar att personer som är aktuella för utredning får vänta ytterligare.
Vi har två tjänstemän anställda som årligen utreder arbetsförmågan hos ungefär 50 personer och från vår sida är ambitionen att arbetet skall komma i gång så snabbt som möjligt, poängterar tillförordnande chefen för vuxenförvaltningen Annette Lindberg Mohlin som tagit över efter Lena Mårtensson Stenudd som valde att sluta med ett års avgångsvederlag efter hård intern kritik.

Projektet, döpt till ”Finsam”, finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser, är tänkt som ett samarbete mellan Landskrona, Svalöv, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Skåne i form av vuxenpsykiatrin och vårdcentralerna i Landskrona och Svalöv.
”Finsam” är tänkt att sträcka sig över fyra år, är kostnadsberäknat till omkring 5,5 miljoner kronor per år. Av den summan betalar Försäkringskassan hälften, Region Skåne en fjärdedel. Landskrona och Svalöv delar på resten av kostanden fördelat med utgångspunkt från befolkningsunderlaget.
Det innebär att Svalöv betalar runt 350 000 kronor per år medan Landskrona räknar med en årlig kostnad på runt en miljon kronor.

Från politiskt håll är vi angelägna om att det hela kommer i gång så snabbt som möjligt så att människor med behov av hjälp också får det, betonar Mattias Adolfsson och redan har flera kommuner skapat liknande lösningar runt om i landet.
Bakgrunden till projektet är regeringens ambition att skapa finansiella samordningsförbund för att få en helhetsbild om rehabiliteringsfrågorna.

Grundtanken är att arbetet då skall bli effektivare så att man undviker att rehabiliteringsfall försvinner mellan stolarna hos olika myndigheter, avslutar Mattias Adolfsson med förhoppningen att projektet, trots förseningen, skall komma i gång under hösten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser