Annons

Projekt en väg ut i arbetslivet

Genom bland annat täta och nära arbetsgivarkontakter och utbildning i yrkessvenska hoppas kommunerna bakom projektet ”Ny Resurs i Skåne Nordväst” lättare få ut nyanlända flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden.
– Vår målsättning är att hitta arbetsmetoder som leder till att 40 procent får jobb efter maximalt tolv månader i projektet, säger Nidal Khalil, projektledare för Ny resurs som är ett samverkansprojekt mellan Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Höganäs, Båstad och Bjuv samt Arbetsförmedlingen.

Projektet har kommit till genom medel från Europeiska Socialfonden som beviljat fem miljoner kronor och målgruppen är framför allt språksvaga och lågutbildade invandrare som behöver mer flexibla lösningar än vad som erbjuds i den ordinära sfi-undervisningen.
Tanken är att projektet ska omfatta 80 deltagare under två år.
Vi ser att dagens sfi-undervisning inte passar alla. Därför behövs det andra, mer individuella lösningar och inte minst ökade kontakter med näringslivet, betonar Nidal Khalil.
Projektet kommer även att inkludera invandrare som bott en längre tid i landet utan att integreras i samhället.

– Projektet kommer att arbeta med individerna utifrån deras intresse och fallenhet. Syftet är att korta vägen till anställning samt synliggöra målgruppen som en resurs i samhället, förklarar Nidal Khalil.
Kontinuerlig kontakt med respektive kommun kommer att äga rum genom exempelvis informationsmöten, workshops och trepartssamtal.
– Företagskontakter och utbildningskontakter kommer vi att arbeta intensivt med, avslutar Nidal Khalil.
Helsingborgs stad som har erfarenheter från två tidigare projekt, Grogrunden och Drivkraft, kommer att ha det övergripande ansvaret för projektet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser