Annons

Många vill bygga på Ven- Kommunen restriktiv med bygglov

Regelverket för nybyggnation av bostadshus på Ven stramas upp och begränsas i huvudsak till redan befintliga byar på ön.
– Vens landskapsbild är unik och därför viktig att bevara, påpekar stadsarkitekt Annika Cronsioe och betonar att den nu framtagna ortsanalysen för Ven kommer att vara till stor hjälp vad avser handläggningen av framtida bygglov på ön.
Dokumentet blir en vägledning för såväl sökanden som handläggare på förvaltningen, nu vet alla parter vilka regler som gäller, betonar hon och tillägger att arbetet med regelverket på Ven nu lockat besökare från Strömstad som vill ta del av erfarenheterna.
– Där har man Kosteröarna, ett känsligt naturområde som påminner om Ven och man vill gärna veta hur vi hanterar de här känsliga frågorna.

Många vill bygga på ön
Den framtagna ortsanalysen ger en historisk tillbakablick på öns utveckling och noterar att intresset för att nya exploateringar på ön är stort.
– Det är ett av skälen till att vi tagit fram det här underlaget, förklarar Annika Cronsioe och av materialet framgår att exploateringsplanerna på Ven ligger i linje med kommunens ambition att främja en levande byggd året runt på ön.
Avvägningen handlar om hur en levande bygd kan främjas utan att befintliga natur- och kulturvärden går förlorade, konstaterar Annika Cronsioe och poängterar att för att bevara Vens befintliga värden bör den fortsatta exploateringen ske med stor försiktighet.

Annons
 

Därför påpekas att större byggprojekt inte är aktuella och att exploateringen bör endast ske i mindre skala.
Ny bebyggelse bör vara av kompletterande natur kring befintlig bebyggelse och övrig bebyggelse bör koncentreras till de befintliga byarna, Bäckviken, Tuna by Kyrkbacken, Husvik och Norreborg.
I väntan på ortsanalysen har flera förfrågningar om bygglov fått vila, men vid byggnadsnämndens senaste möte tog nämnden ställning till ett antal ärende.
I ett fall handlade det om kompletterande bebyggelse av ett hus intill Landsvägen och där gav nämnden klartecken. Nobben fick den markägare som ansökt om att få bygga sex villor lite längre upp på Landsvägen.
Där skulle utblicken över landskapets störas av den planerade husen och utsikten från Landsvägen får inte stängas av, därför blev det nej, motiverar Annika Cronsioe beslutet och tummen ner blev det också för önskemålet från campingens sida att få omvandla gamla Turistbyrån på ön till övernattningsplats.

Här finns risken att det sprider sig och att små hoddor omvandlas till övernattningsplatser och det kan vi inte tillåta, påpekar Annika Cronsioe och förutom kommunen så har även länsstyrelsen mycket att säga till om vad gäller Ven eftersom ön är av riksintresse vad gäller natur, kultur och friluftsliv.
– Och från länsstyrelsens sida välkomnar man ortsanalysen, avslutar Annika Cronsioe.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser