Annons

Stort framtida rekryteringsbehov!Kommunen behöver anställa 2000 på 10 års sikt

Om fem år väntas 550 kommunalt anställda ha slutat sin anställning och 380 gått i pension, om tio år har närmare 2 000 anställda slutat eller gått i pension. Det innebär att omkring 65 procent av dagens personal skall ersättas med nya anställda.
– Och skall vi klara det stora rekryteringsbehovet så måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare och därför har vi tagit fram ett personalpolitiskt program, förklarade personalchef Kristina Trulsson Samuelsson som tar hjälp av välkände ståupparen Lasse Eriksson för att vid 13 samlingar på teatern redogöra för programmets innehåll.
– Det är viktigt att personalen är informerad och att programmet också når de anställda, betonade personalutskottets ordförande, Stina Hyltmark, fp, och underströk samtidigt att personalen är kommunens ryggrad.

– Skall vi lyckas göra Landskrona till en kommun man vill bo, leva och arbeta i så är det viktigt att vi alla gör vårt bästa, både som anställda och politiker.
Programmet antogs av fullmäktige hösten 2007 och lyfter fram sex primärområden; medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet, jämlikhet och mångfald, arbetstid, lönepolitik, hälsofrämjande arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.
Men politiskt finns det oenigheter, socialdemokraterna ville gå betydligt längre när det gäller exempelvis avsnittet om arbetstid. Där vill partiet arbeta för att få bort delad turordning som innebär att anställda kan få arbeta ett pass på förmiddagen och sedan ett pass på eftermiddagen.
Vidare vill socialdemokraterna erbjuda de anställda som så önskar inom vård, skola och omsorg heltid.
– Eftersom det är inom dessa personalgrupper vi måste rekrytera mest folk så måste vi också vara beredda att erbjuda bättre arbetsförhållanden än exempelvis våra grannkommuner, påpekade oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s)
Han varnade samtidigt för den stundande privatiseringen av verksamheter.
– Är det något som skapar otrygghet bland de anställda så är det ovissheten om vem man skall arbeta för. Vem kan känna trygghet i jobbet om man inte vet vem som är huvudman om ett eller ett par år, frågade han retoriskt och efterlyste ett mer genomarbetat personalpolitiskt program.
– Det som nu presenteras är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt.

Annons
 

Presentationen kryddas av en livaktig och pedagogisk redogörelse för samhället och individens utveckling under den senaste 150 åren av ståupparen Lasse Eriksson som konstaterade att förr var det en dygd att ”inte äta så mycket att man blev slö och inte dricka så man blev upprymd”.
I dag handlar det mer om att ”bli känd, ha gott om pengar och tro på dig själv”.
Och det var många tänkvärda meningar han hann med under presentationen.

Fakta:
Landskrona kommun hade förra året 2 701 anställda, av dessa var 2 402 kvinnor och 580 män. Det innebär att hela 81 procent av kommunens anställda är kvinnor och flest kvinnor jobbar inom omsorgen, 1073 och skolan, 960.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser