Annons

Undvik bilköerna och res samtidigt gratis

Igår startade etapp två av det omfattande vägarbetet på E6 mellan trafikplatserna Landskrona Norra och Rydebäck. Vägverket bygger ett tredje körfält för långsamtgående fordon över Glumslövs backar och samtidigt totalrenoveras körbanan. I samband med detta varnar Vägverket för risk för långa köer och förseningar i trafiken och tipsar på sin hemsida om alternativ väg förbi vägarbetet.
– Från Helsingborg S (28), via väg 109 till Ekeby, väg 110 till Asmundtorp och sedan väg 17 till Landskrona S, eller vice versa, lyder rådet.

Nu är det inte enbart ytterligare körfält som utgör förbättringar. I höjd med Glumslöv lägger man bullerreducerande asfalt för att minska bullerproblemen för de som bor i samhället. Arbetet ska vara helt färdigt den 5 oktober.

Annons
 

Testresenärer efterlyses
I samband med vägarbetet fortsätter Vägverket i Skåne och Skånetrafiken sitt samarbeta för att få fler att åka kollektivt. Just nu erbjuds 50 trafikanter som idag kör bil på E6 mellan Landskrona och Helsingborg att bli testresenärer hos Skånetrafiken. Testresenärerna får resa med kollektivtrafiken i Skåne under en månad i utbyte mot att svara på enkäter samt delta i ett utvärderingsmöte.
– Den här typen av projekt gör alla till vinnare. Förhoppningsvis resulterar det i att fler väljer att åka buss och tåg, vilket är bättre för miljön. Att fler bilister väljer alternativa färdsätt under ombyggnader underlättar också Vägverkets arbete, säger Camilla Bakken, marknadsprojektledare på Skånetrafiken.

Utöver miljövinster och irriterande bilköer finns det tidsvinster att göra för kollektivresenären.
Tåget mellan Landskrona och Helsingborg tar tio minuter. Det är svårt att i kronor och ören säga hur mycket en billist skull tjäna på att åka kollektivt. Det finns flera faktorer som spelar in där, samåkning etcetera. Men ett månadskort på Skånetrafiken kostar 990 kronor och då får man åka hur mycket man vill inom Skåne under en månad, avslutar Camilla Bakken.

Det kan med andra ord vara lönt att fundera lite över sina resvanor.
Är du intresserad av att bli testresenär kan du anmäla dig till detta på http://www.vv.se/templates/page3____25262.aspx

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser