Annons

Ny ägare vill utveckla varvet

Norska varvskoncernen Bergen Group ASA, som noterades på börsen i Oslo i juni, är ny ägare till Landskronavarvet.

För si så där 211 miljoner svenska kronor köpte Bergen Group loss Fosen Yards, som består av två varv, Fosens Mekaniska Verkstäder och Landskronavarvet.
Och ambitionerna för Landskronavarvets vidkommande är högt satta.
– Vi ser stora möjligheter för att utveckla Landskronavarvet från ett skrovvarv till ett strategiskt offshorevarv, något som vill ge positiva synergieffekter inom offshoresektorn, poängterade koncernchef Roger Simmenes i anslutning till köpet och på Landskronavarvet är förväntningarna på den nye ägaren höga.
– Att få ett börsnoterat bolag som ägare är positivt och jag skall träffa koncernledningen inom kort och räknar då med att få en mer detaljerad information om framtiden, förklarar varvets vd Leif Klevström som också räknar med att underteckna en order som innebär att två nya skrov byggs på varvet under nästa år.
– Alla detaljer är inte klara, men det ser ljust ut och det är en order som säkrar jobben på varvet under hela 2009, förklarar han samtidigt som arbetet med att färdigställa det pågående nybygget pågår för fullt.
– Här räknar vi med sjösättning i slutet av november, sen blir det en liten lucka innan vi börjar på de nya skroven, förhoppningsvis i december.

Annons
 

Bergen Group ASA har utvecklats snabbt under se senaste två åren. Genom omfattande uppköp av olika varvsföretag har man byggt upp en koncern med fokus på offshoreverksamhet och avancerade specialfartyg.
Koncernen har omkring 1 800 anställda och en orderbok värd elva miljarder norska kronor. Huvudägare och styrelseordförande är tidigare stortingspolitikern Magnus Stangeland.
För varvsnäringens vidkommande har de senaste åren präglats av stor oro, inte minst efter konkursen hösten 2001 som fick till följd att varvet delades upp i två verksamhetsgrenar.
Öresundsvarvet fick flera lokala ägare och är ett rent reparationsvarv medan Landskronavarvet arbetar med nyproduktion, huvudsakligen bestående av fartygsskrov.
Öresundsvarvet har en lokal ägarbas och varvet har under senare år haft en positiv utveckling. Här planeras också för en fortsatt expansion, bland annat genom inköp av en ny flytdocka som kommer att göra varvet till landets största inom sin nisch.

Landskronavarvet stod i det närmaste stil under åren närmast efter konkursen, men de norska ägarna vägrade sälja.
Efter diverse ekonomiska turer bland ägarna i Norge så har varvet under senare år byggt ett antal skrov och fler är på gång.
Och med nya ägare i ryggen så andas varvsnäringen i Landskrona framtidstro.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser