Annons

Gymnasieförbundet startar ”Målskola”

Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund startar i höst en så kallad ”målskola” för gymnasieelever med stort behov av stöd och att arbeta med sig själv.
– Varje år har vi cirka tio elever bland våra drygt 2000 som har stora problem att acklimatisera sig på gymnasieskolan bland andra elever. Det handlar ofta om  att kunna hantera sitt humör och minska sin aggression mot andra elever och personal, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.
Dessa elever riskerar ofta att bli avstängda från skolan under en kortare period. I förlängningen är dessa elever överrepresenterade vad gäller att avbryta sin utbildning.
Nu vill vi arbeta mer förebyggande med dessa elever.

Via ”målskolan” kommer eleven under en viss tid, cirka fem veckor, att arbeta med sig själv under ledning av en ungdomskonsulent. Eleven är under denna period ej på den vanliga skolan utan kan då koncentrera sig på att arbeta med motivationshöjande insatser, värderingsfrågor, stöd på fritiden och i skolarbetet. Arbetet sker i nära samarbete mellan elev, skola, hem och föräldrar. En individuell planering görs under tiden på ”målskolan”.
– Eleven återvänder efter ”målskolan” till sin vanliga utbildning. Bättre förberedd på att klara sin utbildning och inträde i vuxenvärlden, säger Tomas Johansson.
Gymnasieförbundet är nu igång att rekrytera en ansvarig medarbetare för ”målskolan”. Placering kommer vara i östra Landskrona. Start för de första eleverna under oktober-månad.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser