Annons

Överenskommelse mellan kommunen och polisen klar

Idag har ett enigt KSau (Kommunstyrelsens Arbetsutskott) ställt sig bakom den överenskommelse som tecknas mellan Kommun och Polis i Landskrona för att öka tryggheten. Ärendet är sedan tidigare behandlat i BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.
– Landskrona blir med överenskommelsen först i landet med att teckna ett avtal mellan kommunen och polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.
– Jag är övertygad om att ett utökat samarbete mellan samhällets alla aktörer krävs om vi på allvar ska kunna bekämpa brottsligheten. Jag är glad över att vi med vår överenskommelse blir först i landet med detta tätare samarbete.

Avtalet fokuserar på ungdomar i riskzon, normer och värderingar och tryggheten i offentlig miljö.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser