Annons

Andelen G ökar åter i kärnämnena

Nyligen presenterades undersökningen ”Öppna jämförelser” som behandlar resultaten i Sveriges grundskolor för årskurs 9 under läsåret 06/07.  Här konstateras att andelen elever i Landskrona som uppnått målen i samtliga ämnen minskat jämfört med läsåret innan.
Vi har ett tydligt formulerat uppdrag från politikerna, trenden ska brytas – fler elever ska lära sig mer i våra skolor. Därför har det under året satt in både kortsiktiga och långsiktiga kraftfulla insatser för att nå ökad måluppfyllelse, säger Reine Oscarsson tf förvaltningschef på BUN.

Verksamheten har tydligt fokus på uppdraget att förmedla kunskap och förväntningarna är höga. Under året har det gjorts satsningar på Läs- och matematikutvecklare, tiden i förskoleklass har ökats från 3 till 5 h, värdegrundsarbetet har prioriterats, timplanen anpassats utifrån elevernas behov – dvs. mer tid för de elever som behöver det, läxhjälp erbjuds på alla skolor, sommarskolans verksamhet har utökats och erbjuds nu fler årskurser, skriftlig information har lämnats till elever och föräldrar kring studieresultat från och med  skolår 3 där så önskats och elevernas frånvaro och sena ankomster har sammanställts.

Annons
 

Redan gett resultat
Tillsammans med extra satsningar i svenska, matematik och engelska för elever med behov av stöd i ämnena har andelen 9:or i de kommunala skolorna med godkända betyg i de tre ämnena ökat läsåret 07/08.
Våra ungdomar har utifrån sina förutsättningar gjort goda insatser vilket resulterat i att fler av dem kommer in på gymnasiets nationella program. Vi är glada över att trenden är bruten, men medvetna om att vi bara börjat resan, avslutar Oscarsson.

Till hösten fortsätter satsningarna för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. Fokus ligger på elever i årskurs 9 som riskerar bli underkända i kärnämnena, korttidsskolan ”Oasen” startas, rörelsepass alla skoldagar för eleverna upp till årskurs 4, ämnesvisa översyner kring mål och betygskriterier och sedan kommer elevernas möjligheter att göra prövning för högre betyg att förenklas.

– Politikens tydliga fokus på att skolans uppdrag är att förmedla kunskap och att detta ska ske i en miljö som präglas av lugn och arbetsro har redan visat resultat. Våra höga förväntningar har resulterat i förbättrade resultat. Jag är stolt över det lärarna och eleverna presterar. Men ingen får tro att någon kommer slå sig till ro, vi kommer att fortsätta arbetet på den inslagna vägen. Fortfarande är det alldeles för många elever som inte klarar skolan, det ska vi ändra på, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (fp) avslutningsvis.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser