Annons

Privatisera Ventrafiken, anser S

Socialdemokraterna motsätter sig generella besparingar i den kommunala budgeten.
– Vi säger nej till generella besparingar där sparande blir ett självändamål för att visa politisk handlingskraft inför egna väljargrupper och skapa utrymme för skattesänkningar på bekostnad av den allmänna välfärden, förklarar oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) i samband med att socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag inför dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna betonar att den kommunala välfärden i princip bygger på ett optimalt utnyttjande med hög effektivitet.
Vi vill därför inte medverka till den generella nedskärning på 1-1,5 procent som borgerligheten i Landskrona föreslår, poängterar han men öppnar samtidigt för privatisering av en verksamhet, Ventrafiken.
– Från vår sida har vi tidigare uttryckt tveksamheter kring mångmiljon investeringen till ett nytt resecentrum och en ny Venbåt. Vi vill därför föreslå att kommunen erbjuder Ventrafiken till den så kallade marknaden, förklarar Niklas Karlsson och betonar att privatiseringar ska användas restriktivt.
– Upphandling och privatisering får inte bli dogm, men anlitande av externa aktörer kan och ska å andra sidan inte avvisas av princip. Ventrafiken är ett sådant exempel, betonar han och tillägger att ett större rederi skulle ha styrka att garantera en säker trafik med olika typer av båtar efter behov.
– Möjligheten skulle öppna sig för en utvecklad turisttrafik och med ett större rederi som ägare kunde kanske även linjen mellan Landskrona och Köpenhamn öppnas igen. Vi föreslår därför att pågående upphandlingar avbryts och diskussioner om överlåtelse tas med olika rederier, förklarar Niklas Karlsson som menar att en restriktiv investeringsbudget ger utrymme åt satsningar i välfärden.
– I stället för till exempel ett ny dyr båt till Ven vill vi satsa på en ny busslinje till Örja och Överskottsbolaget, gratis kollektivtrafik för pensionärer, fler anställda i äldreomsorgen och mindre barngrupper på fritids, särskilda satsningar på vuxen- och arbetsmarknadsutbildning för att möta den vikande konjunkturen.
I socialdemokraternas budgetförslag uttrycks också oro för den vikande konjunkturen och den vill man möta genom ökade satsningar på vuxen- och arbetsmarknadsutbildning.
– Vi föreslår en kraftfull satsning för att möta den vikande konjunkturen, genom utbildningar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet skapas förutsättningar för att både möta företagens behov av arbetskraft och samtidigt ge fler människor möjlighet till eget arbete och försörjning, avslutar Niklas Karlsson som också vill att ytterligare medel avsätts till näringslivssatsningar.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser