Annons

Privatisering av kommunala tillgångar rycker allt närmre

Privatiseringen av kommunal verksamhet rycker allt närmare och från oppositionens sida är kritiken hård mot förslaget till ”konkurrensutsättningspolicy”.
– Syftet med förslaget är att sälja ut kommunens tillgångar och det är både fel och oansvarigt, anser oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) och tillägger att processen dessutom kommer att skapa oro bland kommunens anställda.
 Och det samtidigt som vi står inför stora personalavgångar och behöver stärka kommunens roll som en seriös arbetsgivare för att kunna rekrytera kompetens personal.
Även från Vänsterpartiets sida är kritiken hård och i sitt remissvar påpekar partiet att kommunala verksamheter måste utföras med medborgarnas bästa för ögonen och inte för att företag skall tjäna pengar på dem.
Förslaget är tillrättalagt för privatisering av verksamheter eftersom kommunens egna verksamheter inte tillåts delta i anbudsgivning, betonar vänsterpartiets Lars Ståhl och frågar retoriskt hur det i ett avsnitt av ”Konkurrensutsättningspolicyn” kan stå att olika aktörer, såväl kommunala som privata, tillåts att konkurrera om att leverera nyttigheter.
Och i ett annat att verksamheter i kommunens egen regi inte tillåts delta i upphandlingen.
– Här är ambitionen att riva ner väl fungerande kommunala verksamheter som blir svår att återställa eftersom kompetens och kunnande går förlorad.
Det är betydligt lättare att riva än att bygga upp fungerande verksamheter,
konstaterar Niklas Karlsson medan kommunalrådet Tutti Johansson Falk, (m) ser andra fördelar med konkurrensutsättning.
– Från vår sida är det inte viktigast vem som utför tjänsterna, vi är angelägna om att få bästa möjliga kvalité till bästa priset så att invånarnas skattepengar används på bästa möjliga sätt, poängterar hon och lämnar samtidigt frågan om varför inte kommunens egna verksamheter inom exempelvis kost och städ skall få vara med och lämna anbud.
Man är inte intresserad av att få full konkurrens, det enda intresset är att privatisera kommunal verksamhet och det handlar i grund och botten om att snabbt och effektivt genomföra ett ideologiskt systemskifte i kommunen. Det kan vi aldrig acceptera, avslutar Niklas Karlsson och närmast skall Konkurrensutsättningspolicyn fastställas i kommunfullmäktige efter det att den styrande Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna röstade igenom förslaget i kommunstyrelsen.

Om fullmäktige säger ja till förslaget så kommer samtliga nämnder att nästa år upprätta en lista på verksamheter inom respektive förvaltning som är möjliga att konkurrensutsätta, om än inte med kommunen som anbudsgivare.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser