Annons

Det blir tyst asfalt som används när Vägverket totalrenoverar E6 och bygger ett tredje körfält för långsamtgående fordon vid Glumslövs backar. Glumslöv är idag hårt belastat av som en följd av mycket trafik på E6:an.
Efter diskussioner mellan kommunen och Vägverket har vi kommit överens om att lägga tyst asfalt på den sträcka som ligger mitt för Glumslövs samhälle. Vid tidigare projekt har bullerdämpningen gett bra eller mycket bra resultat då tyst asfalt har använts, säger Mats Håkansson, projektledare på Vägverket.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser