Annons

Örtegren tillbakavisar kritiken

Socialdemokraten Eva Örtegren tillbakavisar kritiken från kommunrevisionen om att hon skulle fått felaktigt arvode.
– Jag har i alla avseenden följt kommunens regelverk, i likhet med alla andra förtroendevalda. Avsikten med reglementet är att man ska kunna kombinera ett arbete med sina politiska uppdrag, konstaterar Eva Örtegren och hänvisar till kommunens arvodesreglemente som säger att man som förtroendevald har rätt till förlorad arbetsinkomst för att kunna fullgöra sina uppdrag.
– Det är orimligt att misstänkliggöra förtroendevalda politiker för oegentligheter när man följer gällande reglemente och i det fall regelverket är otydligt välkomnar jag en genomgripande diskussion för att undvika liknande händelser i framtiden som jag nu råkat ut för, avslutar Örtegren.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser