Annons

Treklövern ska skära bort 50 miljoner

Den kommunala kostymen skall minska med 50 miljoner kronor på tre år och huvudsakligen skall detta ske genom att personal som slutar inte ersätts.
Effektiviseringen av den kommunala verksamheten fortsätter och nästa år räknar vi med att spara 10 miljoner kronor genom att bland annat pensionsavgångar, översyn av lokalanvändning och effektivare arbetssätt, förklarade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp) när han tillsammans med kommunalrådet Tutti Johansson Falk, (m) och Kjell Schöld, (mp) presenterade den styrande treklöverns budgetförslag för nästa år.
Eftersom vi kommer att ha stora pensionsavgångar de närmaste åren är det lämpligt att nu se över hela organisationen, poängterade Torkild Strandberg som dock inte är klar under vilka former personalreduceringarna kommer att ske.

– De exakta formerna får vi återkomma med, underströk han och det blir av allt att döma ett av uppdragen för den nya kommundirektören Peter Billqvist.
Hur många anställda som berörs är oklart, men ett snabbt överslag ger vid handen att en personalminskning med mellan 100 och 150 personer under de närmaste åren kan bli verklighet om målen med besparingen skall uppnås.
Det fackliga organisationerna är informerade, men några formella förhandlingar kring budgetförslaget har man inte haft.
Treklövern pekar också på att det ekonomiska läget försämras under kommande år och det innebär bland annat att intäkterna från den så kallade ”sydkraftsmiljarden” kommer att minska från tidigare förväntade 45 miljoner till 35 miljoner kronor.

Annons
 

– Det hänger samman med turbulensen på börsen som ger oss mindre intäkter, förklarade Tutti Johansson Falk och i budgeten räknar man med att göra ett överskott på runt 12 miljoner kronor.
Även om ekonomin kärvar så fortsätter satsningarna inom prioriterade områden, bland annat ökas trygghetssatsningarna för nästa år med tre miljoner kronor till totalt 11,7 miljoner kronor.
Vi räknar med att det nya avtalet med polisen kommer att kosta kommunen två miljoner och dessutom avsätter vi en miljon ytterligare för ospecificerade insatser, berättade Torkild Strandberg och ser man till nämndernas tilldelning så undviker treklövern en politisk strid genom att bevilja omsorgsnämnden ett extra ramtillskott på 7,3 miljoner kronor.
Nämnden får behålla sina pengar eftersom dessa behövs i verksamheten, sa han och erkände samtidigt att det var en eftergift för att socialdemokrater tillsammans med sverigedemokraterna i nämnden motsatt sig nedskärningar.

Totalt ökar budgetramarna med 64 miljoner kronor jämfört med i år och merparten av detta handlar om ökade lönekostnader.
De politiska satsningarna uppgår till 15 miljoner kronor och här får merparten, 7,3 miljoner till omsorgsnämnden och skolan får ytterligare 5,5 miljoner kronor för att klara målen.
Tekniska får en miljon kronor att satsa på uppsnyggning av det offentliga rummet, fritidsnämnden 700 000 kronor för att klara verksamheten och vuxennämnden 1,5 miljoner för att öka sysselsättningen bland bidragsberoende
.

Rambudgeten
Rambudgeten för nästa år kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges möte den 23 juni, ett möte som börjar redan klockan nio på förmiddagen. Då väntas även de övriga partierna presentera sina budgetalternativ.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser