Annons

Fler jobb genom LaTurista

Genom att utveckla samarbete mellan företag, organisationer och kommunen skall fler arbeten skapas inom handel, service, kultur och turism. Det är grundbulten i projektet LaTurista som delvis finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs inom ramen för Centrum- & Österlyftet. På tisdagen samlades representanter för olika verksamheter för att diskutera hur man kan gå från tanke till handling, hur idéer kan utvecklas till färdiga projekt. – Tidigare har vi samlat på oss en hel del idéer kring olika projekt, nu diskuterar vi hur dessa skall förverkligas, förklarade projektledare Jan Nilson och betonade att det nu pågående arbetet skall ses som en typ av förstudie. – I början av nästa år hoppas jag att vi skall vara så långt framme att vi kan presentera några konkreta projekt. En idé som kommit ganska långt är funderingarna på att starta en saluhall i Flickskolans gamla gymnastiksal. – Det är något som ligger helt inom ramen för målet med vårt projekt, betonade Jan Nilson och exemplifierade med att exempelvis kvinnor från andra länder som befinner sig långt från den traditionella arbetsmarknaden har skulle kunna få möjlighet att utveckla kunskaper från hemlandet. – Inte minst vad gäller matkulturen och lyckas vi skapa en naturlig samlingsplats kring en Saluhall så har vi nått en bra bit på vägen med vårt projekt, menade han och bland föreläsarna under gårdagens seminarium fanns också Torsten Karlén, vd för Landskrona Plus med ansvar för turistfrågorna och Olle Anderberg som varit med och utvecklat planen för utvecklingen av centrum. – Det finns flera intressanta funderingar inom projektet, inte minst gäller det saluhallen som låter spännande och intressant, poängterade Torsten Karlén och betonade att turistnäringen är en stor och viktig inkomstkälla för kommunens näringsidkare. – Inom vårt arbete med att utveckla centrum så är det viktigt att få med så många aktörer som möjligt och inte minst kulturen spelar en viktig roll i sammanhanget, betonade han och såg gärna att exempelvis lekplatsen intill teatern flyttades in i parken och förvandlades till ett större lekområde. – Vi får inte glömma barnen i de här sammanhangen. Inom ramen för LaTurista har man också genomfört en kartläggning av vad som gjorts tidigare och här noterar man bland annat hur Lanskronadagen utvecklats till en stor festlighet och nästa steg kan vara att lyfta Kulturnatten från att vara en enda kväll till att bli en hel kulturvecka. – Det finns många fina funderingar, nu handlar det om att skapa förutsättningar för att förverkliga dessa och det är en tuff utmaning, avslutade Jan Nilson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser