Annons

Plantan hoppas på Regeringsrätten

Kultur- och fritidsförvaltningen begär prövningstillstånd i Regeringsrätten för det tillfälliga bygglov som möjliggjorde satsningen på ungdomshuset Plantan. Protesterna mot etableringen var stor bland grannarna i Nyvång och 23 av dessa överklagade också bygglovet till Länsrätten med motiveringen att det inte handlade om ett tillfälligt bygglov för lokaler som var avsedda för handel och kontor. Länsrätten gick på grannarnas linje med påföljd att kommunen överklagade till Kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd. Nu gör kommunen ett nytt försök och vänder sig den här gången till Regeringsrätten med motiveringen att rättstillämpningen prövas av högre rätt. – Vid beslut, som i det här fallet, angående uppstart av ett projekt är det av central betydelse att det relativt enkelt går att bedöma hur projekt kan realiseras med hänsyn till bland annat alternativa lokaler för projektverksamheten, skriver förvaltningschef Christin Nielsen i överklagandet där det också påpekas att det finns begränsat med vägledande rättsliga avgörande om vad som avses med tillfällig åtgärd. – Med utgångspunkt från den begränsade vägledning som trots allt finns, menar kommunen att förutsättningarna för att bevilja ett tillfälligt bygglov är uppfyllda, varför Länsrättens dom strider mot gällande rätt, konstaterar Christin Nielsen och i skrivningen påpekas vid ansökan om tillfälligt bygglov, som beviljades i september 2006, att verksamheten skall drivas i projektform. Vidare påpekas att uthyrningen av lokaler till innebandyklubben Falcons, som grannarna menar visar att bygglovet inte är tillfälligt, ligger inom ramen för tillåten verksamhet enligt gällande detaljplan och således inte hänger samman med det tillfälliga bygglovet. – Avslutningsvis vill kommunen påtala att det mer än ett år efter starten av verksamheten inte inkommit några klagomål beträffande verksamheten vid Plantan, avslutar Christin Nilsen kommunens begäran om prövningstillstånd.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser