Annons

Billquists första uppdrag

För 2,5 miljoner kronor vill kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp) utreda möjligheterna att bygga 1 500 sundsnära och attraktiva bostäder på bland annat campingen och norra delen av Exercisfältet. I en skrivelse med rubriken \”Rädda Landskrona\” föreslår Torkild Strandberg att kommunstyrelsen skall ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en studie om förutsättningarna som skall vara klar i mars månad nästa år. Skrivelsen, som i stora stycken påminner om den som sju lokala direktörer skrev inför valet 2006, lyfter fram den negativa utvecklingsspiral som Landskrona hamnat i under de senaste 20 åren. – Landskrona har sedan 1990 tappat mellan två- och tretusen arbetstillfällen, bidragsberoendet, såväl bland medborgarna som kommunen självt, har ökat och till detta kan läggas svåra sociala obalanser, skriver Torkild Strandberg och lösningen på problemen menar han är en ökad satsning på attraktivt boende som skulle locka nya, ekonomiskt starka invånare till kommunen. – Ett annat fenomen är att väldigt få av ledningspersonalen i de största företagen bor i Landskrona, poängterar han och visar med ett diagram att av totalt 92 chefer bor 23 i kommunen. Han konstaterar vidare att försörjningsstödet per invånare i Landskrona 2006 uppgick till 1 886 kronor att jämföra med riksgenomsnittet på 956 kronor. Andelen av befolkningen i kommunen med utländsk bakgrund uppgick 2007 uppgick till 29,3 procent att jämföra med 17,3 procent i riket som helhet. – Detta förhållande utgöra i sig inget problem, men de människor som kommit till Landskrona möts av en sviktande arbetsmarknad, poängterar Torkild Strandberg och konstaterar samtidigt att om inga strukturella och djupgående åtgärder vidtas kommer denna negativa spiral att fortsätta. För att råda bot på problemen föreslår Torkild Strandberg att kommunen undersöker förutsättningar av nyproduktion av bostäder på området kring gamla stationen och Skeppsbron, norra delen av exercisfältet, Borstahusens camping och Ulkavallen, Säbyholm, Säbyvång och Husarspetsen intill Smörhålan. Från oppositionens sida säger man klart nej till bostäder på campingen och Exercisfältet, i övrigt har man inga invändningar. – Det är bra att Torkild Strandberg insett behovet av att det byggs bostäder, säger oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) och påminner om att Torkild Strandberg var motståndare till såväl bebyggelse i Nyhamn som att kommunen köpte mark av Svalöf-Weibull som möjliggör bostadsbyggande på mark som tidigare inte fanns att tillgå. – Dessutom kommer flytten av Ventrafiken till Skeppsbron att begränsa möjligheterna för bebyggelse i det området, avslutar Niklas Karlsson och tillägger att socialdemokraterna kommer med ett svar på skrivelsen när man tagit ställning till de olika förslagen. För nästan exakt två år sedan skrev sju välkända näringslivstoppar ett brev till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Landskrona. En av brevskrivarna var den blivande kommunchefen Peter Billquist. Brevet var företagsledarnas lägesbeskrivning av vad de ansåg vara en stad i kris. Om detta skrev vi mycket när det begav sig. Du hittar brevet samt fler artiklar via länken nedan.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser