Annons

Framtidens stadslandskap – Landskrona Norr 2040

Kuststräckan norr om Landskrona har under våren varit i blickfånget för studenter inom den internationella masterutbildningen Hållbar stadsgestaltning vid Arkitektskolan i Lund. En utgångspunkt har varit framtidsscenariot att det ska leva och bo 600 000 fler människor i Öresundsregionen om fyrtio år, varav en del av dem i Landskrona.

Att se landskapet norr om Landskrona som en resurs för stadens utbyggnad är naturligtvis inte okontroversiellt, eftersom man samtidigt måste värna om dess stora natur- och kulturvärden. Masterkursen handlar om att utveckla kunskap om en hållbar stads- och landsbygdsutveckling, och studenterna har med sådana ögon studerat hur ny bebyggelse möter landskapet i tre olika skalnivåer, regionens, grannskapets och kvarterets. Igår presenterades de 16 studentarbetena som har fördjupat sig i Glumslöv och fiskebyarna längs med kusten på vid en tillställning på Stadshuset.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser