Annons

Fortsatt oenighet om komvux

Att säga upp lärare och lägga ut undervisningen på privata utbildningsföretag blev dyrt för kommunen. Det konstaterade oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) när frågan om komvux omorganisation ventilerades i kommunfullmäktige på måndagskvällen.
– Motivet för att säga upp lärare och privatisera undervisningen var att det skulle bli billigare för kommuninvånarna, men nu visar siffrorna att det blivit betydligt dyrare, påpekade Niklas Karlsson och påpekade att kostnaderna ökat med fem miljoner kronor.
– Detta är inte helt korrekt, replikerade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp) när han svarade på Niklas Karlssons interpellation i frågan och poängterade att antalet kurser ökat från 64 till 87 och att betydligt fler elever nu tar poäng på de yrkesinriktade linjerna.
– Vi har gått från en utbudsstyrd till en efterfrågestyrd utbildning, förklarade Torkild Strandberg och partikollegan Mattias Adolfsson, ordförande i vuxennämnden, menade att kostandsökningarna sammanhänger med en ökad efterfrågan på SFI, svenska för invandrare.
– Och det är en lagstadgad undervisning som vi är skyldiga att genomföra. Här kommer vi också att behöva ytterligare resurser inför nästa år för att klara den ökade efterfrågan.
Förändringarna som ägt rum har skett inom den gymnasiala vuxenutbildningen och där ser vi en ökning av yrkesutbildningarna vilket ligger helt i linje med vår politik,
sade Adolfoosn och fortsatte.
– Visst har antalet kurser ökat, men studieformerna har minskat. Tidigare erbjöds både undervisning i klassrum, men också på halv- och heldistans.

– Nu erbjuds endast några få kurser i klassrum och allt annat på distans, dessutom har det blivit svårare för sökande att komma in på undervisningarna, replikerade Niklas Karlasson och poängterade att gymnasial vuxenutbildning alltid varit efterfrågestyrd.
– Kurserna som erbjöds var de som efterfrågades av såväl eleverna som arbetsmarknaden, poängterade han och menade att det var lättare att vara flexibel och möta elevernas önskemål med egna lärare. Nu är varje extra kurs och ny elev en extra kostand för kommunen och det innebär en extra kostand för kommunen. Omorganisation ar också inneburit stora påfrestningar för personalen där 14 lärare sagts upp och rektorer slutat eller köpts ut.

Annons
 

– Här handlar det om privatisering för privatiseringens egen sak och det har inte det minsta med ökad kvalité för de studerande att göra, avslutade Niklas Karlsson och påpekade att omorganisationen av komvux är illa skött.
– Därför är det inte så konstigt att både de ekonomiska och pedagogiska vinsterna uteblir och att det istället blir dyrare och sämre.

Och klart är att debatten om komvux kommer att fortsätta.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser