Annons

5,5 miljoner back inom omsorgen

De ekonomiska problemen fortsätter för omsorgsförvaltningen. Den senaste budgetuppföljningen visar på ett underskott i verksamheten på hela 5,5 miljoner kronor.
– Det är oroväckande och nu är det inte bara antalet hemvårdstimmar som ökar utan problemen finns lite överallt i verksamheten, konstaterar ordförande Cecilia Brorsson, (m) och konstaterar att förvaltningen nu har svårt att hitta platser för äldre dementa personer inom den stipulerade tiden tre månader.
– Vi har därför beslutat att bygga om översta våningen på Föreningsgatans äldreboende till en demensavdelning.

Från socialdemokraterna sida har man påpekar problemen med budgetunderskottet och konstaterat att förvaltningen behöver utökade medel för att klara verksamheten.
Här handlar det om äldre människor i behov av tillsyn och vård, det är inget vi kan spara in på utan en viktig kommunal skyldighet, poängterar Anders Westin, (s) som snarare tror att de ekonomiska problemen kommer att öka och inte minska.
– I takt med att allt fler blir äldre så kommer också behoven att öka, det säger sig självt, menar han och tillsammans med sverigedemokraterna har man motsatt sig neddragningar inom omsorgsförvaltningen inför de stundande budgetbehandlingarna.

Annons
 

Cecilia Brorsson vill dock avvakta med förslag till åtgärder tills dess att budgetberedningen sagt sitt, men hon är inte främmande för att skära i verksamheten.
– Räcker inte pengarna måste man prova alla vägar, menar hon och omsorgsnämndens totala budget ligger på drygt 498 miljoner kronor.
En närmare analys av de bakomliggande faktorerna visar att antalet biståndstimmar avviker med hela 14 000 jämfört med budget och det innebär ett underskott på 4,9 miljoner kronor.

Till bilden hör att omsorgsförvaltningen fått en ramminskning med fyra miljoner kronor efter det att den styrande treklövern fått stöd av sverigedemokraterna när fullmäktige antog årets budget.
– Situationen hade blivit något bättre om vi fått behålla dessa pengar och det har vi också yrkat på, poängterar Anders Westin och inom socialdemokratin arbetar man också med en alternativ budgetskrivning i vilken krav på ökade satsningar inom äldreomsorgen ingår.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser