Annons

Att bygga villor i Saxtorp är populärt och närmast handlar det om en ny detaljplan omfattande 30 villor som nu ställs ut.

Vi märker ett ökat intresse för bostadsbyggande i Saxtorp, poängterar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, (fp) och dessutom finns förfrågan om förhandsbesked för ytterligare 20 villor, men här vill nämnden först titta på berörda område innan man uttalar sin mening. Vi vill först bilda oss en uppfattning om områdets karaktär, avslutar och klargör Gerd Bernström. Hon räknar med att besöka Ven där önskemål finns om att få bygga 19 villor på en tomt i närheten av golfbanan.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser