Annons

I dag börjar ett slutet kassasystem installeras på Swedbanks kontor på Järnvägsgatan i Landskrona.
– Om bara några dagar skall det nya systemet vara i drift, förklarar Lars Engert, kontorschef för Swedbank i Landskrona och tillägger:
– Med det nya systemet förvaras pengarna på ett sådant sätt att de inte kan påverkas av dem som sitter i kassorna. Pengarna ligger som i ett kassaskåp, utan åtkomst för personalen i kassorna.

Radikala lösningar
Det är den rånvåg som drabbat Swedbank i Landskrona som tvingat fram radikala lösningar från bankledningens sida. I början av 2008 rånades kontoret på Järnvägsgatan vid två tillfällen. Efter att mycket ingående ha analyserat säkerhetsaspekterna på Swedbanks bankrörelse i Landskrona vidtar man nu en rad åtgärder.
Egentligen är det sorgligt att vi i vårt samhälle skall tvinga oss att säkra upp våra kontor på ett helt annat sätt än tidigare. Men den rådande situationen kräver extraordinära åtgärder. Vi måste i första hand tänka på säkerheten för vår personal och våra kunder.

Annons
 

Inga kontanter på Västra Fäladen
Installerandet av två enheter i ett slutet kassasystem på Järnvägsgatan är nämligen inte den enda förändringen av Swedbanks bankverksamhet i Landskrona.
– Inom kort kommer den manuella kontanthanteringen att upphöra vid vårt kontor på Västra Fäladen, upplyser Lars Engert men tillfogar:
– Vi lämnar dock inte lokalerna och den befintliga uttagsautomaten kommer självfallet att finnas kvar.

Det är med djupt beklagande som Swedbank har bestämt sig för att helt slopa den manuella kontanthanteringen vid kontoret på Västra Fäladen.
– Vi är medvetna om att framförallt många äldre människor kommer i kläm genom de här åtgärderna. Vi kommer naturligtvis också att hjälpa dessa kunder tillrätta så mycket vi kan, framhåller Lars Engert och förklarar att det är banker i ytterområden som är mest i riskzonen för rån.
All säkerhetsanalys pekar på att det är så kallade stadsdelskontor som är mest utsatta för bankrån och vi har också tidigare haft tre rån på Västra Fäladen. Dessutom har våra lokaler därute varit utsatta för en hel rad inbrott. På kort tid drabbades kontoret på Fäladen av 4-5 inbrott.

Personalen otrygg
Bankpersonalen på Fäladskontoret har full förståelse för bankledningens åtgärder.
– Sedan vi drabbats av upprepade rån har det känts otryggt att gå till jobbet på Fäladskontoret. Man känner sig tveklöst mer utsatt på ett mindre kontor. Inte minst psykologiskt får vi en bättre arbetsmiljö när vi slipper den manuella kontanthanteringen på Fäladen, förklarar Britt-Marie Olsson, anställd på Fäladskontoret.
Att plocka bort den manuella kontanthanteringen på stadsdelskontoret är en följd av det säkerhetstänkande som har högsta prioritet för Swedbank i Landskrona.
– Tryggheten för både personal och kunder ökar om man är fler. På större kontor känner sig personalen säkrare, konstaterar Lars Engert men understryker samtidigt ännu en gång.
Det är synd att vi tvingas till sådana här drastiska åtgärder, men det absolut viktigaste för oss i det rådande läget är att säkra upp kontanthanteringen. Det sker genom att minimera den i alla sammanhang. Genom att koncentrera kontanthanteringen till ett enda ställe och här vidta alla tänkbara säkerhetsförhöjande åtgärder försöker vi minimera riskerna. Det är anledningen till att vi inte installerar ett slutet kassasystem också på Fäladskontoret.

Bankvärd lotsar rätt
Från Swedbanks sida har man redan genomfört förbättringar på kassasidan på Järnvägsgatan för att matcha det nya slutna kassasystemet.
– Vi har infört två snabbkassor och vidare har vi två platser för kundtjänst.

En värd/värdinna är dessutom placerad ute i banklokalen. Denna nya tjänst har skapats för att kunderna skall ha möjlighet att rådfråga om vilken kassa, som de skall vända sig till, allt för att slippa onödig kötid.
Det är nämligen av yttersta vikt att kunden kommer till rätt kassa med en gång med sina ärenden, framhåller Lars Engert och hoppas på förståelse från kunderna för de extraordinära åtgärder som banken tvingats ta till.
– Den här extrema situationen kräver tyvärr extrema åtgärder, avslutar Lars Engert.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser