Annons

Kompetensforum invigt

Stämningen var lite högtidlig när Kompetensforum invigdes och vägledningen för vuxna som söker jobb eller utbildning samlades under samma tak.
– Det här känns jättebra, förklarade vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson, (fp) när han minglade med politiker, personal och andra inbjudna gäster i den sköna vårsolen.
– Nu samlar vi olika vägledningsresurser på samma plats och ökar samarbetet med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som blir bra för våra besökare, förklarade han vidare men även om solen sken så vilar det dystra ekonomiska moln över Kompetensforum redan från start.

Vi hade planerat att extern rekrytera en praktikanskaffare, men besparingskraven gör att vi nu kommer att tillsätta tjänsten via intern rekrytering, förklarar Mattias Adolfsson som ser tjänsten som en av de viktigare vid Kompetensforum.
Absolut, här handlar det om att få människor som har försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden genom praktikplatser.

Annons
 

Även om Kompetensforum är öppet för alla vuxna som vill ha råd om framtida yrkes- eller studieval så är det primärt vuxenstuderande och personer som uppbär försörjningsstöd som inledningsvis nyttjar tjänsterna.
– Nu blir det lättare att ge rådgivning och stöd, poängterar enhetschef Jimmie Rönndahl, tidigare rektor på vårdutbildningen.

På Kompetensforum finns en öppen avdelning med yrkesvägledare dessutom pågår olika jobbsökprojekt för personer som uppbär försörjningsstöd, en verksamhet som tidigare låg under arbetsmarknadsenheten.
Här finns också en studieverkstad där man snabbt kan testa sin kompetensnivå, berättar Jimmie Rönndahl och inledningsvis arbetar åtta personer vid nyinvigda Kompetensforum.
Från personalens sida har det länge funnits ett önskemål att lämna Karlslundsområdet och flytta ner i centrum.
Här blir vi lättare att nå och det kommer att underlätta arbetet, avslutar Jimmie Rönndahl innan det var dags för invigningstal och bandklippning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser