Annons

Vid en cermoni i höst kommer tre skånearkeologer att få dela på sammanlagt 100 000 kronor från Anders Althins Stiftelse.

Stiftelsen har tilldelat Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier i Landskrona, och Lars Jönsson, Malmö Kulturmiljö, 80 000 kronor för deras projekt ”Vä – en studie av ett tidigmedeltida kungalev och dess funktion ur ett arkeologiskt perspektiv”.

Annons
 

Dessutom får Åsa Berggren, doktorand vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet och arkeolog vid Malmö Kulturmiljö 20 000 kronor för sitt avhandlingsprojekt ”Förhistoriska våtmarksdeponeringar – tolkningar och perspektiv”.

Kontoret för Keramiska Studier (KKS) är en arkeologisk forskningsresurs med inriktning på både förhistorisk och historisk keramik och drivs av Torbjörn Brorsson som är arkeolog och har disputerat vid universitetet i Kiel 2006.
Mina främsta uppdragsgivare är olika grävande institutioner, men har även samarbete med flera universitet. KKS uppdrag och egna projekt kommer huvudsakligen från Sverige, men jag är också involverad i projekt i bland annat Danmark, Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Österrike och på Island, skriver han på sin hemsida.

Kontoret för Keramiska Studier är behjälplig med allehanda studier kring keramiska material och är beläget i Vadensjö.

Anders Althins Stiftelse bildades 1987 och har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser