Annons

Miljönämnden vill sänka trafikbullernivån

Miljönämnden ger sig inte. Man vill att Vägverket ska sänka trafikbullernivån för en fastighet på Norra Rönnebergavägen. Nu begär nämnden prövningstillstånd i Miljööverdomstolen för att få igenom sina krav.

Nämnden kräver att bullernivån sänks till 60 decibel medan miljödomstolen anser att det räcker med en sänkning till 70 decibel.
Miljönämnden har i sin bedömning ansett det vara skäligt att sänka bullernivån till 60 dBA och inte till 55 dBA som anges i miljödomstolens dom, skriver miljöchef Högni Hansson i överklagandet och han konstaterar också att miljödomstolen på ett mycket summariskt sätt avvisat miljönämndens krav som oskäliga utan att ha gjort någon egentlig rättslig analys.

Annons
 

Tidigare har Vägverket avvisat kravet på bullerdämpande åtgärder med hänvisning till att det skulle bli för dyrt.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser