Annons

Skolverket utreder beslut om drogtest

Barn- och ungdomsnämnden (bun) arbetar vidare med förberedelserna för drogtester av elever på Sandåkerskolan trots kritiken från skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn.
Jag har svårt att förstå hennes kritik, hon har i samband med en riksdagsdebatt sagt att frivilliga tester inte strider mot lagen, poängterar Lisa Flinth, (fp), ordförande i bun vars beslut att införa testerna nu också är föremål för en granskning från Skolverkets sida.
Det blir än mer underligt med kritiken från chefsjuristen när verket skall titta närmare på frågan, rimligtvis borde hon ha väntat till efter granskningen, menar Lisa Flinth som inte tror att Skolverket kan stoppa drogtesterna.
– Nej, inte så länge vi följer lagen.

Skolverket ställer frågor
I den skrivelse som undervisningsrådet Frida Ericmats Rutgersson skickat till kommunen vill verket ha svar på åtta frågor kring beslutet om frivilliga drogtester.
Bland annat vill man veta vilket lagstöd kommunen anser sig ha för att genomföra slumpvisa tester.
Hela underlaget för beslutet finns i den utredning som är gjord, där tar vi upp de olika problemområde som finns, förklarar Reine Oscarsson som tillsammans med Eivor Johanson ansvarat för utredningen kring förutsättningarna för genomförandet av frivilliga drogtester.
– Vi har under arbetets gång varit i kontakt med Skolverket så mot den bakgrunden känns det lite underligt att man skickar sina frågor först nu, hade man bara frågat så kunde man fått hela utredningen mycket tidigare, menar Lisa Flinth och tillägger att verket skall få svar på sina frågor.
Från vår sida vill vi att det här görs så bra som möjligt så att inga problem behöver uppstå i efterhand, mot den bakgrunden är den här granskningen bra, tycker Reine Oscarsson och undervisningsrådet Frida Ericmats Rutgersson bekräftar också att man inte varit i kontakt med kommunen tidigare när det gäller drogtesterna.

Annons
 

Frivilligheten och den personliga integriteten
Två problemområde som skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn lyfter fram i sin kritik gäller frivilligheten och den personliga integriteten. Hon poängterar att två skolor på Öland har JO-anmälts i samband med drogtester för att föräldrarna menar att samtycket inte varit tydligt nog och att eleverna känt sig tvingade.
Här konstaterade JO att det lagrum som skolan hänvisat till vid drogtesterna inte håller som argument.
Slumpvisa drogtester är ytterst tveksamt, skolor balanserar verkligen på gränsen för vad som är tillåtet, avslutade Ingegärd Hilborn sin kritik och hänvisade till grundlagen om skydd för den personliga integriteten.
Självklart får hon ha sin uppfattning, men vi har tittat mycket noga på det här och anser oss ha lagen på vår sida, avslutar Lisa Flinth och någon tidsplan för Skolverkets utredning är inte uppsatt.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser