Annons

Föräldraprotest på Ven

Oroliga föräldrar på Ven protesterar nu mot att läraren på skolan kan tvingas sluta. I en protestskrivelse som skickats till kommunen konstaterar Hvens barn- och föräldraförening att tjänsten som tidigare varit utannonserad förändrats till ett vikariat.
Föräldrarna konstaterar att skolans lärare och fritidpedagog kompletterar varandra bra och att barnen som nu går i femman under sina skolår haft hela åtta lärare och fem rektorer. Under detta läsår har man haft en lärare som barn och föräldrar varit nöjda med, en lärare som nu kan tvingas sluta eftersom tjänsten omvandlats till vikariat.
Barnen vet inte vem som kommer att möta dem på skolgården vid uppropet i augusti, detta är orimligt. Även barnen på Ven har rätt till en trygg skolgång, skriver ett 30-tal föräldrar som vill att läraren skall få stanna kvar också nästa läsår.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser