Annons

Övervåld mot intagen elev

En behandlingsassistent vid LVU-hemmet Fagared i Mölndal anmäls till Statens institutionsstyrelses personalansvarsnämnd för misstänkt övervåld mot en intagen elev från Landskrona.
– Min bedömning att behandlingsassistenten vid minst två tillfällen valt att inte följa de föreskrifter som finns gällande hantering av våldsituation samt att använda övervåld gentemot våra intagna unga kraftigt brustit i sin tjänsteutövning, skriver institutionschef Helena Wretman i sin anmälan som omfattar två tillfällen av övervåld mot intagna elever.
Barn- och ungdomsförvaltningen i Landskrona, som har ansvar för eleven på Fagared, har också framfört klagomål om saken.

Vid en av händelserna, som inträffade för en dryg månad sedan, hamnade behandlingsassistenten i dispyt med en av de intagna ungdomarna. Av anmälan framgår att när eleven ligger i en sova får han ta emot flera slag i ansiktet, magen och ryggen medan assistenten trycker ner hon med hjälp av sitt knä.
När övrig personal försöker att skilja elev och assistenten isär kommer han efter och fäller eleven bakifrån. Eleven faller då framåt handlöst över ett bord. Assistenten tar sedan ett nackgrepp om eleven och håller fast honom till den övriga personalen drar isär dem, står vidare att läsa i anmälan i vilken också poängteras att det är den andra händelsen som assistenten är inblandad i på kortare tid.

Annons
 

Vid det andra fallet skall assistenten ha brukat övervåld när två elever skulle skiljas åt. Den händelsen är polisanmäld och från bun i Landskrona har klagomål framförts. Institutionschef Helena Wretman konstaterar vidare i anmälan att avdelningsföreståndaren i samtal inte vill kännas vid allvaret i händelserna.
I anmälan poängterar institutionschef Helena Wretman att den aktuella avdelningen har tydliga riktlinjer för personalen att sköta konflikthantering verbalt.
Trots detta har assistenten valt att agera på ett sätt som inte följer enligt riktlinjerna och kolleger får gå in och avstyra händelserna och därmed kraftigt brustit i sin tjänsteutövning.
Nu är det upp till Statens institutionsstyrelses personalansvarsnämnd att avgöra påföljden.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser