Annons

OK med avfall på egen mark

Miljönämnden fick inget gehör från Miljödomstolen för stoppandet av en deponi i Saxtorp. Miljödomstolen anser i likhet med länsstyrelsen att det inte finns några miljörisker med det avfall som fastighetsägaren i Saxtorp lagt upp på sin tomt. Domstolen avslår därför kommunens yrkande om att deponeringen skall förbjudas.

Nu hade fastighetsägaren även yrkat på ekonomisk ersättning, men här konstaterar Miljödomstolen att det inte finns några lagliga skyldigheter att ersätta motparten för rättegångskostnaderna.
– Yrkande om ersättning skall därför avslås.
Det var när deponin i Saxtorp inspekterades i slutet av 2006 som tjänstemän från miljöförvaltningen fann kabelrester, plast och frigolitmaterial bland de deponerade massorna.

Annons
 

Miljönämnden konstaterade då att verksamheten som bedrevs inte längre kunde klassas som uppläggning av massor för anläggningsändamål.
Sådan verksamhet omfattar inte åtgärder som i huvudsak syftar till att bortskaffa avfall vilket är att betrakta som deponi och därmed är tillståndspliktig verksamhet, konstaterade nämnden och stoppade deponin med hot om vite på hela 800 000 kronor.
Dessutom polisanmäldes fastighetsägaren för misstänkt olaglig deponi, men åklagaren valde att lägga ner utredningen eftersom det inte gick att bevisa annat än uppläggning av rena massor för anläggningsändamål.

Beslutet att stoppa deponeringen överklagades och såväl länsstyrelsen som nu också Miljödomstolen avvisar miljönämndens krav och i domen konstateras att det i den genomförda utredningen i målet inte framkommit att syftet med verksamheten skulle vara något annat än det han anmält.
Det har i målet inte framkommit något som ger domstolen skäl att tro att det i de aktuella massorna kan förekomma icke inert avfall av sådant slag och sådan omfattning att det kan medföra risk för skador på mark och i grundvatten. Miljönämndens överklagande skall därför avslås”, konstaterar Miljödomstolen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser