Annons

Krackelerar idrottsstaden

Bilden av idrottsstaden Landskrona är på väg att krackelera och sprickorna i fasaden blev tydligare när fritidsnämndens verksamhet debatterades i kommunfullmäktige i måndags.

Frågan är för svår för oss i nämnden, därför vill jag lyfta frågan om Landskrona idrottsstaden till er i fullmäktige.
Det handlar om en viktig framtidsfråga som hör hemma här i församlingen, konstaterade fritidsnämndens ordförande Tord Ohlsson, (fp) som befann sig i fullmäktigesalen för att svara på en interpellation ställda av socialdemokraternas Niklas Karlsson.
Varför är det så angeläget att spara på det ekonomiska stödet till föreningslivet, ville Niklas Karlsson veta och Tord Ohlsson poängterade i sitt svar att principerna för stödet till föreningslivet beslutades för väldigt länge sedan.
– Systemet är föråldrat och innebär väsentliga orättvisor mellan föreningarna, påpekade han utan att närmare gå in på vilka dessa orättvisor var.

Annons
 

Under debattens gång framkom att fritidsnämnden brottas med ett underskott i mångmiljonklassen och av nämndens budget på 40 miljoner kronor går elva till att hålla de kommunala baden i gång.
– Varje bad kostar 125 kronor och den verksamheten är våldsamt subventionerad, påpekade Tord Ohlsson och baden är just nu föremål för en översyn som kan resultera i en privatisering av verksamheten.

Nolltaxa blottar spricka i folkpartiet
Frågan om föreningarnas nolltaxa i kommunala anläggningar blottade på en spricka inom folkpartiet.
Tord Ohlsson delade här Niklas Karlssons uppfattning att nolltaxan är värd att kämpa för.
Nolltaxan är i viss mån redan överspelad eftersom den endast gäller föreningar som bedriver aktiviteter i kommunens lokaler och inte de som byggt egna anläggningar, förklarade kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp) och exemplifierade med cykelklubben och Friskis och Svettis.

Vänsterpartiets Lars Ståhl refererade till kontakter med ledare inom Häljarps IF som fruktar ökade kostnader när de tre nuvarande träningsplanerna, på grund av det planerade skolbygget, ersätts med två nya, en gräsplan och en konstgräsplan.
Här cirkulerar uppgifter om en avgift för konstgräsplanen på 200 kronor per timme, något som skulle slå hårt mot Häljarp som har en omfattande ungdomsverksamhet för såväl pojkar som flickor, förklarade Lars Ståhl och fick omedelbart svar från Tord Ohlsson.
– Något förslag på avgifter för träning på konstgräs finns inte, konstaterade han och berättade att satsningen på konstgräsplaner görs för att få bättre tillgång till tider i idrottshallarna när fotbollslagen kan träna utomhus hela säsongen.
Mycket tyder nu på att fritidsnämnden vid sitt nästa möte skickar frågan om idrottsstadens Landskronas framtid vidare till kommunstyrelsen.
I så fall ett riktigt beslut eftersom idrottsrörelsen och föreningslivet över lag är en viktig fråga för Landskronas framtid, avslutade Niklas Karlsson.

Läs mer:
Landskrona idrottsstaden?
LISA-dag firas på lördag

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser