Annons


Genom att bland annat sänka förbehållsbeloppet med 200 kronor, höja avgiften för hemtjänsten och dra ner på personal ville den styrande Treklövern i omsorgsnämnden spara 7,4 miljoner kronor i nästa års budget.

Men socialdemokraterna sa nej och fick med sig sverigedemokraterna.
– Jag blev chockad eftersom det tidigare inte funnits några sådana signaler från sverigedemokraternas sida, konstaterade Anders Westin,(s) som menade att de föreslagna besparingarna riskerar kvalitén i verksamheten.
– Det kan vi aldrig acceptera, snarare behöver vi mer pengar för att klara de behov som kommer i framtiden, menade han och beslutet innebär att omsorgsnämnden inte kan skicka något budgetförslag till kommunstyrelsen vilket innebär att ordförande Cecilia Brorsson, (m), inte riktig vet hur hon skall hantera situationen.
– Jag kommer att kontakta kommunalråden och kommunens jurister för att se hur vi skall gå vidare, förklarade hon och beklagade att majoriteten inte hade något eget förslag att komma med.

Annons
 

– Då hade vi åtminstone haft något att ta ställning till, det här vi inte nu.

Beslutet i nämnden kommer av allt att döma att få konsekvenser när kommunfullmäktige skall fastställa ramarna för nästa års budget vid mötet i juni.
– Förhoppningsvis kan det innebära att omsorgen inte utsätts för påfrestande neddragningar som riskerar kvalitén i verksamheten, påpekade Anders Westin som också ställer sig frågande till hur äldre- och handikappomsorgen kan vara ett område som kommunledningen inte prioriterar.
– Här handlar det om en kommunal kärnverksamhet och vårt krav är att den skall tillhöra de prioriterade områdena, menade han medan Cecilia Brorsson ansåg att det inte var någon vits att tala om prioriterade område om alla sektorer skulle prioriteras.
– Då finns inget fokus och nu har Treklövern valt att prioritera trygghet, skola och arbete för att skapa ett Landskrona som människor vill flytta till.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser