Annons


Att skriva ut intyg på förvaltningens papper efter att man gått i pension kan få allvarliga konsekvenser. Det konstaterar Lars Timner, tidigare chef vid komvux, som hotades med polisanmälan för att han skrivit ut ett intyg åt Kajsa Theander, rektorn som tvingades avgå när komvux skulle skära ner på personalen.
– Jag hade efter att ha varit pensionär i drygt två år utfärdat ett felaktigt betyg, daterat felaktigt med fel titel från min sida och på felaktigt papper. Jag kan acceptera felet. Det kommer att rättas till, skriver Lars Timner i ett brev till kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp) och berättar där hur han blev uppringd av förvaltningschefen Lena Mårtensson Stenudd med budskapet att om han inte rättar felet kommer han att anmälas för ett allvarligt brott.
– Jag känner mig kränkt. Men det kan jag leva med. Jag kommer ju aldrig mer att jobba i Landskrona kommun. Men ett telefonsamtal häromdagen fick mig emellertid att fundera på hur det står till i Landskrona idag, skriver Lars Timner och Torkild Strandberg förklarar att han som hastigast hunnit läsa brevet och att han skall informera sig om händelsen.

– Jag har tagit del av den ena partens version och vill inte uttala någon uppfattning förrän jag hört även den andra parten, förklarar han och tillägger att det inte är någon politisk fråga utan snarare handlar om en konflikt inom förvaltningen.
I brevet redogör Lars Timner för hur han 1967 anställdes jag som lärare i Landskrona kommun på Gustaf Adolfskolan.
– Och det blev 37 år i allt innan jag gick i pension 2004, varav sammanlagt cirka 30 år i skolledande ställning som rektor, studierektor med mera. Det säger sig självt att ingen jobbar 37 år på en arbetsplats om man inte trivs, konstaterar han och tillägger att skolan i Landskrona är en bra skola trots negativ publicitet på sistone.
Det senare är mer ett uttryck för sensation än den generella verkligheten, påpekar Lars Timner och skriver vidare att han som många andra pensionärer är intresserad av vad som händer på hans gamla arbetsplats.
– Och då kommer min nästa tanke och den är värst. Hur är det att jobba i en organisation där chefen hotar med anmälan om brott när någon begår ett misstag? Nu förstår jag ännu bättre den dåliga arbetsmiljö som finns i vuxenutbildningen idag, poängterar han och avslutar brevet med att fråga Torkild Strandberg om anmälan för brott är en rimlig åtgärd att hota med i detta fall?

Annons
 

Är detta, att hota med brott när fel begås, en ny skolkultur på väg i Landskrona? I så fall är det illa ställt, tycker jag, avslutar Lars Timner.

Lena Mårtensson Stenudd har inte gått att nå för en kommentar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser