Annons

Strategi för city presenterades

Vid ett möte på Strandpaviljongen på onsdagskvällen presenterades en Masterplan för utvecklingen av Landskronas stadskärna de kommande åren.

Det är Centrumutveckling AB som fått i uppdrag av Landskrona Citysamverkan att ta fram Masterplan Denna innehåller förslag till konkreta åtgärder för hur handeln och centrums attraktionskraft i Landskrona ska fortsätta sin positiva utveckling. Bland annat ges förslag på hur handelsstråken, Rådhustorget och miljöerna i anslutning till stadskärnan kan levandegöras och utvecklas med nya verksamheter och attraktiva miljöer de närmaste åren.
För första gången på väldigt många år har Landskrona fått ett verktyg och en målbild för centrum att arbeta med. I samband med bildandet av Citysamverkan slog vi gemensamt fast visionen att ”Landskrona city ska ha Skånes ojämförbart bästa mix av handel, nöje och rekreation år 2012”. Masterplanen är en av många pusselbitar som nu faller på plats på vägen dit, säger Jesper Månsson, ordförande i Citysamverkan.

Annons
 

Masterplanen utgår från ett längre tidsperspektiv, med förslag på åtgärder i utvalda områden som ska genomföras under två till tre år framöver. Den handlar till exempel om samarbetet mellan kommun, handel och fastighetsägare för att skapa en levande, trygg, hel och ren stad. Där Citysamverkan finns med som en samordnande part.
– Vikten av ett välutvecklat kommersiellt sammanhängande centrum är något alla parter i Citysamverkan är överens om. Centrum behöver förstärkas, förtätas och förnyas. Men tryggheten och miljön i och runt centrum har också stort avgörande inför framtiden, säger Torkild Strandberg, kommunalråd och vice ordförande i Citysamverkan.

Landskrona Citysamverkan bildades och ägs av tre parter, fastighetsägare, handel/restaurang och Landskrona kommun. Ambition är att få ett samlat och gemensamt grepp om den fortsatta utvecklingen i Landskrona centrum.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser