Annons

Nutek premierade Selma

Det kvinnliga företagarnätverket Selma har fått 137 500 kronor i bidrag från Nutek för att förstärka organisationen.
– Pengarna ger oss möjlighet att utöka informationen om vårt nätverk och locka fler kvinnor till våra aktiviteter, förklarade en glad ordförande Anneli Heiskanen i samband med att medlemmarna firade stödet med en gemensam frukost.
– Att träffas så här under enkla former och utbyta erfarenheter är oerhört positivt, förklarade Ina Zachhau, tillika vice ordförande i Företagarnas lokalorganisation och får medhåll av Harriet Johansen som nyligen utsågs till ambassadör av näringsminister Maud Olofsson för kvinnors företagande för Landskrona.
– Utnämningen är stimulerande och i maj skall vi som blivit utsedda träffas i Stockholm för att få lite mer information om vårt uppdrag, berättade Harriet Johansen vars uppdrag till stor del blir att sprida företagandets idé till andra kvinnor.
– Genom vårt nätverk har vi en plattform att stå på och kan utbyta nyttiga erfarenheter, för mig känns det oerhört värdefullt, menade Ulla Norling-Lindahl som driver en gårdsbutik i Tofta och Marianne Telford som arbetar inom friskvård upplever kontakterna med andra kvinnor som meningsfulla.
– Vi har så mycket att lära av varandra och det skall vi ta vara på.

Initiativet till bildandet av nätverket Selma togs av dåvarande kommunalrådet Marita Larsson, (s) tillsammans med organisationen Kvinnokraft för drygt två år sedan.
– Det fanns liknande nätverk i andra kommuner och efter ett första informationsmöte bildades en arbetsgrupp och i oktober samma år bildades Selma i Landskrona, ett nätverk för kvinnliga företagare, informerade Anneli Heiskanen som hoppas att det stöd man nu fått från Nutek skall bilda underlag för att locka än fler medlemmar.
– Jag är säker på att det finns många duktiga kvinnliga företagare i Landskrona som kan ha stor glädje och nytta av att träffa andra kvinnor med visioner kring företagandet.

Annons
 

Frukostträffar
En stående programpunkt den första tisdagen i månaden är en frukostträff på Hotell Chaplin och någon formell anmälan behöver inte göras.
Nej, det är ett sätt att träffas spontant och prata om vad som känns angeläget, förklarade Ina Zachhau och Selmas hittills största evenemang är den uppskattade mässan förra hösten.

– Om det blir en ny mässa återstår att se, men lite planer har vi och med det här stödet från Nutek får vi också lite mer resurser för att jobba vidare, avslutade Anneli Heiskanen innan det var dags för morgonfikan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser