Annons

Fotbollen kan bytas mot bostäder på Ulkavallen i Borstahusen när nya Säbyholmsområdet planeras. En oenig byggnadsnämnd gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för skapandet av en idrottsplats strax norr om koloniområdet för kaniner och brevduvor.
Är det möjligt så skapar vi underlag för bebyggelse på Ulkavallen och det ser jag som något väldigt positivt eftersom vi då får tomter för attraktiv bebyggelse som så väl behövs i kommunen, poängterar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, (fp) som presenterade sitt tilläggsyrkande när nämnden skulle besluta om samråd för det stora Säbyholmsprojektet med plats för mellan 400 och 600 nya bostäder.

Socialdemokraterna motsatte sig förslaget och betonade vikten av att behålla idrottsplatser i anslutning till bostadsområde.
För oss är det viktigt att utrymme finns för både organiserad och spontan idrott i anslutning till olika bostadsområde, förklarar oppositionsrådet Niklas Karlsson, något förvånad över att frågan kommer upp på det här sättet.
Det hade varit lämpligare att ta en diskussion kring Ulkavallens framtid i stället för att smyga in frågan på det här sättet, det känns nästan lite desperat och kuppartat, påpekar han och konstaterar att frågan om Ulkavallens framtid diskuterats tidigare.
– Och vi är inte främmande för en fortsatt diskussion, men den skall ske med öppna kort.

Annons
 

Nu röstades förslaget igenom i byggnadsnämnden, den styrande treklövern fick här stöd av sverigedemokraterna och därmed majoritet för utredningsuppdraget.

Att flytta Ulkavallen ser Gerd Bernström inte som något stort problem och hon har redan varit i kontakt med den klubb som närmast berörs, Borstahusens Bollklubb.
– Jag har en känsla av att socialdemokraterna säger nej varje gång en idrottsplats skall flyttas, men jag har pratat med klubbens ordförande vid två tillfällen och vi kommer att fortsätta ha en dialog under arbetets gång, förklarar hon och tillägger samtidigt att campingplatsen inte berörs av planerna.
Nej, som jag bedömer det finns det inte politisk majoritet för bostadsbyggande på campingplatsen, men på sikt kommer den diskussionen också att aktualiseras, tror Gerd Bernström och när det gäller planarbetet kring Säbyholmsområdet så väntas det gå ganska snabbt och redan senare i höst skall markarbetena påbörjas.
– Det handlar om ett stort och viktigt projekt för kommunens utveckling och att locka nya invånare till kommunen är ett prioriterat politiskt område som innebär att vi också måste skapa attraktiva område för bebyggelse, avslutar Gerd Bernström.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser