Annons

Populärt med kommunal feriepraktik

Intresset för kommunens feriepraktik är stort, när ansökningstiden gått ut hade runt 160 ungdomar ansökt om en plats.
– Nu får jag ut och ragga fler platser, förklarar handläggare Kerstin Nilsson på vuxenförvaltningens arbetsmarknadsenhet som inför årets fördelning av sommarjobben hade ett hundratal platser att tillgå.
Men förra året var det 150 ungdomar som fick sommarpraktik, så förhoppningsvis kan vi hitta de platser som saknas så att alla som önskar också kan få praktik, förklarar Kerstin Nilsson.

Årets sommarpraktik är uppdelad på tre perioder om tre veckor vardera och den riktar sig till ungdomar födda mellan 1990 och 1993. En förutsättning för att få praktik är att man kan intyga att man sökt minst tre olika sommarjobb utan att få något.
Årets timlön har höjts med en 50-öring till 42,50 kronor och det innebär att ungdomarna kan tjäna 5 100 kronor under praktikperioden.
Merparten av praktikplatserna finns inom de kommunala verksamheterna, men även privata företag som exempelvis City Gross, Jysk och Ö&B , för att nämna några, tar emot praktikanter.
– Företag som vill ta emot praktikanter kan vända sig till mig, poängterar Kerstin Nilsson som hoppas och tror att hon skall lyckas få fram de platser som saknas.
– Det är min förhoppning.

Annons
 

Förutom kommunens feriepraktik kan ett 40-talet ungdomar ansöka om att få bli Sommarlovsentreprenör. Genom Forza entreprenörskap som Svenskt näringsliv står bakom och vars verksamhet finansieras med bidrag från bland annat Landskrona kommun och Sparbanksstiftelsen.
– Men ungdomarna har bara möjlighet att ansöka om ett av alternativen, förklarar Kerstin Nilsson och förra året var det ett 20-tal ungdomar som provade på hur det var att arbeta som egen företagare.
Här kan man söka via hemsidan www.forzaskane.se och blir man antagen så erbjuds handledning och ett startbidrag på 2 000 kronor för att komma i gång.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 


Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser