Annons

Fortsatta satsningar på

Kulturförvaltningen ansöker om drygt 2,6 miljoner kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen för att skapa en permanent utställning på Ven om den moderna astronomins framväxt.
– Vid besöket på Tycho Brahe minnena får besökarna en inblick i vilka frågeställningar och drivkrafter som fanns bakom framväxandet av vår moderna världsbild under renässansen. Den vetenskapliga diskussion är en fascinerande historia och för många besökare leder detta till en frågeställning om var vetenskapen står idag, skriver projektledare Göran Nyström i ansökan och ambitionen är att redovisa den moderna vetenskapens frågeställningar, metoder och slutsatser.
Den historiska berättelsen väcker intresse för vetenskap och astronomi som naturligt övergår till en frågeställning om vad vetenskapen idag vet om världsalltets uppbyggnad, poängterar Göran Nyström och den nya utställningen är tänkt att ligga i en tidigare verkstadslokal på området.
– Kostnaderna för att möjliggöra utställningen består i produktionsledning, lokalanpassning, teknisk utrustning och produktion av bildspel, heter det vidare i ansökan.

22 miljoner
Sedan starten för Tycho Brahe minnena har omkring 22 miljoner investerats i anläggningen och i dag förvaltas Tycho Brahe minnena av Statens fastighetsverk, SFV, medan Landskrona kommun har ansvaret för driften av besöksanläggningen i enlighet med ett avtal mellan parterna. Investeringskostnaden har fördelats på 50 procent SFV, 25 procent EU-bidrag och andra bidragsgivare och 25 procent från Landskrona kommun.

Annons
 

Från 2001 har anläggningen utvecklats i enlighet med en utvecklingsplan som fastställts gemensamt av SFV och kommunen. 2005 kunde ett nytt museum öppnas i fd. Allhelgonakyrkan. Museet blev 2007 nominerat till utmärkelsen European Museum of the Year Award.

Området har inhägnats och försetts med ett förklarande informationssystem. Café, servicebyggnad och museibutik har färdigställts för att kunna ge besökarna en bra service.

Ett historiskt Science center har skapats för att göra skolornas besök med innehållsrikt och pedagogiskt motiverat.
– I år invigs en planetmodell som utgår från en solskulptur placerad framför det nya museet. Solsystemets planeter är sedan utplacerade skalenligt till storlek och avstånd från denna modell. Anläggningen har de senaste åren besökts av genomsnittligt 40 000 betalande besökare och har öppet för allmänheten från mitten av april till och med september.

– En mycket stor del av besökarna är internationella gäster och närmare 5 000 av besökarna är skolklasser som kommer från skolor i Skåne eller på Själland, avslutar Göran Nyström.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser