Annons

LaTurista – ska skapa arbetstillfällen

Centrum & Österlyftets projekt LaTurista ska prioriteras.
Det beslöt det så kallade strukturfondspartnerskapet för Europeiska socialfonden och Regionala utvecklingsfonden vid sitt senaste möte. Nu förväntas att ESF-rådet Syd i dagarna formellt kommer att godkänna projektet.
Det är mycket bra och känns stimulerande att LaTurista nu passerat nålsögat. Projektet är en mycket viktig komponent i det arbete som Centrum & Österlyftet tillsammans med branschföreträdare, ideella krafter, eldsjälar med flera startat upp med målet att stimulera tillväxt och sysselsättning inom turism och besöksnäring – och därmed också i branscher som handel, service och kultur, skriver projektsamordnare Jan Nilson i ett pressmeddelande.

Som bakgrund finns den välkända tanken om att Landskrona har en reell och stor potential att utvecklas som besöksmål.
Det finns en grund för och en vilja till samverkan mellan olika aktörer – en tradition av konkurrens i samverkan. Entreprenörskap i olika former kan relativt lätt åstadkommas då investeringskostnaderna i många fall är lägre än i andra branscher, skriver Jan Nilson vidare.

Annons
 

– Om dessa möjligheter tas till vara skapas nya arbetstillfällen med relativ låg ingångströskel. Arbetstillfällen som därmed relativt snabbt kan besättas av arbetssökande individer i Landskrona och då inte minst från Centrum och Öster, hoppas Nilson och menar att man nu får möjlighet att tillsammans arbeta fram konkreta verksamheter som rustar arbetslösa och unga för arbete inom branscher med stor potentiell i Landskrona.
– Genom att vi tar fasta på vad som diskuterats och förts fram sedan tidigare på seminarier och under workshops kommer LaTurista inte att starta från ruta ett, utan betydligt längre fram på spelplanen. Tankarna och idéerna som finns i Landskrona utgör grunden; vi behöver inte brainstorma en gång till.

Saluhall nästa projekt
Samtidigt koordinerar Centrum & Österlyftet LaTurista med andra satsningar. Just nu ligger en ansökan – Initiativ Landskrona – för behandling hos Regionalfonden. ”Initiativ Landskrona” handlar bland annat om medel för att utveckla idéen om en Saluhall/Basar. En idé som även förs fram i LaTurista.

Fakta LaTurista
Stödet från ESF-rådet uppgår till 158 000 SEK. Centrum & Österlyftet (Landskrona kommun) går in med 258 000 SEK varav huvuddelen utgörs av arbetstid. Vår kontanta insats kommer att vara maximalt 20 000 SEK. LaTuristas totala budget är på 416 000 SEK.
Projektstart – 080501

LaTurista ska utmynna i:

  • Minst ett färdigställt projekt syftande till att stimulera och rusta arbetssökande, framför allt med utländsk bakgrund, för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
  • Minst ett färdigställt projekt syftande till att stimulera och rusta unga i åldern 16 till 24 för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
  • Inom LaTurista-nätverket gemensamma utgångspunkter för stimulering av sysselsättning inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
  • LaTurista kommer att innefatta följande aktiviteter/verksamheter: Större och mindre seminarier för diskussion och utvecklingsarbete, med deltagande av branschföreträdare, arbetsförmedling, kommunala verksamheter, gymnasieskola, ideella krafter, eldsjälar med flera
  • Studieresor i regionen inkluderande Danmark för branschföreträdare, arbets-förmedling, kommunala verksamheter, gymnasieskola, ideella krafter, eldsjälar med flera
  • Konkret projektuvecklingsarbete med externt konsultstöd

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser