Annons

”Bygglov över disk” – snabbar upp handläggningen

Nu skall det bli lättare att söka bygglov för mindre ombyggnader, i veckan drar försöksverksamheten i gång med bygglov direkt.
– Avsikten är att öka vår service mot invånare och företagare i kommunen. Vi inleder nu en försöksperiod som ska pågå fram till sommaren, säger byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, (fp).
Förutsättningarna för snabb handläggning är att det rör sig om en mindre åtgärd som inte strider mot detaljplanen eller är belägen alltför nära någon granne.

– Blir responsen bra kommer vi att fortsätta och eventuellt även komplettera med ett kvällspass, så att även den som inte kan besöka oss under kontorstid kan använda sig av tjänsten.

De åtgärder som i första hand är aktuella för bygglov direkt är till exempel små tillbyggnader, fasadändringar som utbyte av fönster mot dörr, öppning av nya fönster eller byte av färg eller material. Även åtgärder som ryms inom ramarna för friggebodar eller bygglovsbefriande murar och plank kan tas över disk.
– Det är positivt när man kan stå till tjänst med snabba beslut, säger stadsarkitekt Annika Cronsioe och skulle inte alla papper vara i ordning går det att komma tillbaka en vecka senare och få beslutet då.

Annons
 

Trycket när det gäller nybyggandet i kommunen är fortsatt stort och för att klara alla ärende har stadsbyggnadskontoret utökat antalet bygglovshandläggare och satsningen kommer förvaltningen att kunna genomföra med befintlig personal.

Förvaltningen har också genomfört en rad förändringar vid bygglovshanteringen som bland annat innebär att varje inkommen bygglovsansökan bekräftas med ett kort där det framgår om ansökan är komplett. Här finns också namnet på handläggaren och uppgifter om när ärendet beräknas vara klart. Samtidigt skickas begäran om eventuella kompletteringar och förtydliganden ut.
– Det innebär en snabbare handläggning, menar Annika Cronsioe som hoppas att den nya satsningen med ”bygglov över disk” ska öppna för alla som vet att de är sent ute.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser