Annons

Skulptur av Reuterswärd vid Stadshuset

Den världsberömde konstnären Carl Fredrik Reuterswärd, som slog knut på revolvern, vill uppföra en skulptur i Landskrona.

Det är hedrande att få ett sådant erbjudande, konstaterar kulturnämndens ordförande Birgitta Persson, (m) i samband med att nämnden sa ja tack till erbjudandet.
Den skulptur som konstnären föreslagit för Landskrona ingick i utställningen i Konsthallen som mindre variant helt brons. Skulpturen består av två klot, ett i brons, det andra i diabas, båda placeras på en sockel.

Annons
 

Carl Fredrik Reuterswärd skänker en del av verket och bjuder på det egna arbetet. Kommunens kostnader för sten, bearbetning och transport beräknas bli 135 000 kronor.
Carl Fredrik Reuterswärd har vid flera tillfällen samarbetat med arkitekten Sten Samuelson, arkitekten bakom såväl Stadshuset som Konsthallen. Konstnären har då svarat för den offentliga utsmyckningen i anslutning till byggnaderna.
För åtta år sedan ställde Samuelson och Reuterswärd ut gemensamt i Konsthallen och då uppmärksammades deras samarbete.
I Landskrona saknas denna koppling i den offentliga miljön, något som kulturnämnden nu vill ändra på.

Placeras vid Stadhuset
Önskemålet är att konstverket placeras i anslutning till Stadshuset utomhus eller eventuellt inomhus i entréhallen, detta för att koppla verket till Sten Samuelsons byggnad.
Detta måste bedömas som ett ypperligt tillfälle att tillföra kommunen ett offentligt konstverk av en internationellt välkänd konstnär, konstaterar förvaltningschef Christin Nielsen vars uppfattning en majoritet av nämnden delar.
Sverigdemokraterna var dock av en annan uppfattning och ville avslå förslaget med motiveringen att ”kan Landskrona inte sköta/underhålla befintliga skulpturer såsom Västanvinden, Kråkbänken, statyerna runt Konsthallen, ska vi inte skaffa något nytt som snabbt blir fördärvat”.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser