Annons

Besparingar minskar personalstyrkan

Kulturnämnden ska pruta bort 500 000 kronor och det vill man göra genom att minska på personalen, reducera bidragen till studieförbunden och Arbetarrörelsens arkiv samt förändringar i programverksamheten.

– Det handlar om en knapp heltid som försvinner, i övrigt får ytterligare analyser visa hur stora neddragningarna blir vad gäller de olika bidragen, motiverar nämndens ordförande, Birgitta Persson, m, beslutet i vilket Sverigedemokraterna hade en avvikande uppfattning och socialdemokraterna valde att avstå.
Anledningen är att vi anser att besparingarna är en konsekvens av de budgetdirektiv som kommunstyrelsen fattat medan vi vill att kulturpolitiken blir en del av de centrala målen för kommunens utveckling, förklarar Leif Olin, (s) och efterlyser den borgerliga treklöverns kulturpolitik.
– Det finns inget tydligt politiskt ställningstagande från majoriteten, ingen tydlig kulturpolitisk ambition. Exempelvis borde kulturnämnden undantas från det generella besparingskravet, menar Leif Ohlin och konstaterar att besparingarna kommer att slå hårt mot kulturnämndens nuvarande verksamhet.
– Den, i jämförelse med kommunens stora budget, ringa besparingen blir en mycket tydlig försämring av kulturnämndens möjlighet att verka och kontraproduktivt mot de mål som är önskvärda, menar han och poängterar att verksamheten i stället inriktas till stöd för föreningar och uppmuntran till nya mötesformer och ungdomssatsningar.

Annons
 

Satsa på ett aktivitetshus
– Kreativa aktiviteter kan uppmuntras genom att satsa på ett aktivitetshus, genom att det offentliga rummet och behovet av mötesplatser utvecklas.

Samtidigt som 500 000 kronor skall sparas är ambitionen att se över öppettiderna så att dessa bättre passar med invånarnas arbetstider.

Om öppettiderna på detta sätt skall styras mot mer öppet helger och kvällstid måste detta åstadkommas genom en minskning av öppethållandet på dagtid under vardagar, konstaterar avdelningschef Göran Nyström och poängterar samtidigt att studieförbundsbidragen har sedan nittiotalet successivt minskat och ligger nu på en nivå av 1,5 miljoner.
Minskningen av kommunala bidrag till denna verksamhet har varit liknande i de flesta skånska kommuner. Vissa kommuner såsom Vellinge ger inget bidrag alls, poängterar han och Landskrona ger ett bidrag något under genomsnittet.

– De minskade bidragen motsvaras också av att denna verksamhets betydelse i samhället reducerats, konstaterar Göran Nyström.
Uppfattningen delas av den styrande treklövern som nu skickar förslaget vidare till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Fakta besparingar
Samtliga nämnder som inte omfattas av de prioriterade områdena, skola, trygghet och arbete, är ålagda ett föreslå besparingar på 1,5 procent. Hur dessa sedan slutligen utformas avgörs när rambudgeten för 2009 beslutas i fullmäktige i juni.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser