Annons

Verksamheter i farozonen när Fritidsnämnden saknar pengar

Fritidsnämnden saknar pengar för att klara verksamheten, vilket kan innebära att Citybadstranden riskerar att avvecklas, de kommunala baden privatiseras och nolltaxan för föreningarna slopas.
– Kommunstyrelsens förslag till driftsbudget för nämnden under 2009 innebär att inskränkningar i verksamheten är ofrånkomliga, konstaterar Göran Nyström, administrativ chef på förvaltningen som plockat fram underlaget till kvällens nämndsmöte.

Fritidsnämnden har, liksom andra förvaltningar utanför de prioriterade sektorerna, ålagts att spara 1,5 procent vilket innebär runt 500 000 kronor mindre till driften. Till detta skall läggas ett underskott de senaste åren på mellan en och 1,5 miljoner kronor.
– En sammanfattning av orsaken kan uttryckas som att såväl förväntningar från Landskronabor och föreningar som åtaganden och ambition är för stort i förhållande till de resurser som anslås, konstaterar Göran Nyström och poängterar att skötseln måste koncentreras mot de stränder som är mest attraktiva för de badande.
Det kan innebära att Citybadstranden vid vattentornet får avvecklas.

Annons
 

Ingen nolltaxa i externt hyrda lokaler
Vidare konstateras att antalet idrotter och utövare ökar, med detta också träningsintenciteten och därmed en större efterfrågan på träningstider.
– All efterfrågan kan inte tillfredsställas inom de kommunala fastigheterna och ekonomiska resurser finns inte för att tillämpa någon nolltaxa i externt hyrda lokaler. Föreslagen ram kommer att innebära behov av att ifrågasätta delar av nuvarande stödsystem till föreningar och idrotter, poängterar Göran Nyström vidare och dessutom har en utredning om eventuell privatisering av Karlslundsbadet och Läktarbadet påbörjats.

Även om det är besparingar och neddragningar som präglar budgetskrivningen så finns det också utrymme för vissa satsningar.
– Med två nya konstgräsplaner 2008 skapas ledig träningstid i befintliga inomhuslokaler, konstaterar utvecklingsstrateg Tom Sörensen men för att klara efterfrågan måste en ny träningshall byggas de närmaste åren.

Landskronalunken
Vidare föreslås att det skapas attraktiva vandringsleder i kommunen, arbetsnamnet är Landskronalunken och den första vandringsleden kommer att sträcka sig från Kasernplan till Rydebäck. Tanken är sedan att minst en ny vandringsled tillförs årligen under tre år i varje kommundel.

Vidare föreslås att kommunens parker görs mer levande och attraktiva. Först ut är Karlslundsparken till en beräknad kostnad på omkring 900 000 kronor med en årlig driftskostnad på 30 000 kronor och i kväll tar fritidsnämnden ställning till de olika förslagen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser