Annons

Projekt ska upptäcka elevers

Att skolarbetet är bekymmersamt för barn från familjer med olika sociala problem är ingen hemlighet. Nu satsar barn- och ungdomsnämnden 400 000 kronor på ett projekt över två år med syfte att i tid upptäcka barnens svårigheter.
Man har med framgång påbörjat arbetet i Helsingborg och målsättningen är att hitta vetenskapliga metoder som gör att man i tid kan upptäcka om och varför barn har problem med inlärningen, förklarar projektledare Reine Oskarsson som ansvarat plockat fram underlaget för arbetet.

I Helsingborg valde man att arbeta med barn som befinner sig i introduktion eller i familjer med långvarigt ekonomiskt försörjningsstöd.
I Landskrona satsar vi på en grupp arabisk talande barn som vi vet kan ha problem när man kommer som nu till ett främmande land.
Projektet går under rubriken utsikter, vilket står för UTbildning, Samverkan, Integrering, Kunskap, Ekonomi och Resultat.
Arbetet är inriktat mot tre målområden, verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv, utveckling av en samverkansmodell kring det förebyggande arbetet samt utveckling av en alternativ resursmodell för att uppnå en ökad effektivitet bland förvaltningsorganisationens insatser.
Vi vill helt enkelt i tid upptäcka om och varför barn har problem med inlärningen, på så sätt kan vi också sätta in nödvändiga resurser i tid. I dag riskerar dessa insatser att sättas in på tok för sent, påpekar Reine Oskarsson som är mycket entusiastisk inför projektet.
– Här handlar det om ett vetenskapligt utvecklingsarbete som vi kan komma att få stor nytta av när metoderna väl är framtagna
.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser