Annons

Dålig luft och fukt stänger skola

Dålig ventilation innebär att Elise Malmrosgymnasiet stänger och eleverna flyttas. Bakgrunden är en undersökning av luftkvaliteten på skolan som indikerade fuktskador i byggnaden.

Elise Malmrosgymnasiet finns i lokaler på Emaljgatan 3 i Landskrona och rymmer det individuella gymnasieprogrammet. I de årliga arbetsmiljöenkäterna på skolan har både personal och elever anmärkt på den dåliga ventilationen samt luftkvaliteten. Symtom som omnämnts är trötthet, huvudvärk och irriterade ögon. En fördjupad hälsoundersökning utförd av Previa bland personalen bekräftar denna bild. Under de första månaderna 2008 har också sjukfrånvaron på Elise Malmrosgymnasiet ökat både bland elever och personal.

Annons
 

Ovanstående har föranlett en undersökning av luftkvaliteten på skolan som pekar på fuktskador i byggnaden. Efter diskussion med blanda annat Previa har gymnasieförbundets och skolans ledning kommit fram till att den miljö som nu finns på Elise Malmrosgymnasiet just nu inte uppfyller kraven på en bra arbetsmiljö för elever och personal.
Utbildningsdirektör Tomas Johansson och rektor Christian Olssontog därför på onsdagen beslutet att flytta verksamheten vid Elise Malmrosgymnasiet snarast möjligt. Alternativa lokaler kommer att sökas på i första hand Allvar Gullstrandgymnasiet.

Våra åtgärder skall ses som förebyggande. Vi kan inte ta några risker vad gäller våra elevers och personals välmående. Nu blir det fastighetsägaren, Kungsleden, som får gå vidare med att åtgärda den problemfyllda skolbyggnaden, säger Tomas Johansson i en kommentar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser