Annons

Nej till villor i Häljarp

Miljönämnden säger nej till detaljplanen för 50 nya villor i Häljarp
– Nämnden anser att konsekvenserna för området vid högt vattenstånd inte är utrett tillräckligt,
säger den tillförordnade miljöchefen Håkan Ärnflykt.

Dessutom menar nämnden att bullerkraven inte är tillgodosedda, förklarar Håkan Ärnflykt.
Enligt planen skall 50 friliggande villor uppföras söder om Flygelstofta gård. Och nämnden anser att det föreligger oklarheter vad avser riktvärdena för trafikbuller från den motorvägen.

Annons
 

Vidare vill nämnden få redovisat om området skall anslutas till fjärrvärmenätet och vilka konsekvenserna blir av närheten till golfbanan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser