Annons

11 miljoner ska förhindra hemlöshet

Vid senaste mätningen fanns 111 hemlösa i Landskrona och för att komma tillrätta med problemet vill vuxennämnden satsa närmare elva miljoner kronor.

För projektet, som sträcker sig över två år, har nämnden ansökt om 5,3 miljoner kronor hos Socialstyrelsen och själv kommer man att satsa 5,4 miljoner kronor.
Jag tror att vi ligger bra till för att få pengarna och avsikten med projektet är att i framtiden undvika att människor hamnar utan bostad, förklarar vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson (fp) som hoppas att man skall vara igång med arbetet redan till hösten.

Annons
 

Socialstyrelsen har infört nya beräkningsgrunder vad gäller hemlöshet och här ingår inte enbart vad som traditionellt kallas för ”uteliggare”. Den gruppen bestod i oktober förra året av nio personer. Som hemlös räknas också de som förlorat sin bostad genom exempelvis vräkning och här konstateras att ärende vad gäller vräkningar har ökat hos förvaltningen.
Genom att samarbeta med de olika bostadsföretagen är det vår förhoppning att vi skall kunna sätta in åtgärder tidigare och därmed förhindra vräkningar, poängterar Mattias Adolfsson.

Ser man till antalet hemlösa i oktober förra året så uppgick dessa till 111 varav 69 var män och 28 kvinnor. Hushåll med barn uppgick till 14 stycken.

Ser man till antalet uppsägningar så uppgick dessa till 328 för tre år sedan, för att öka till 465 år 2006 och fram till september förra året hade 364 uppsägningar inkommit.

Totalt räknar förvaltningen med att tio personer kommer att arbeta inom projektet, av dessa är sex boendestödjare. Målen för projektet är att alla invånare skall garanteras tak över huvudet, personer inom någon form av samhällsinsats, som exempelvis fängelse, skall få hjälp med att hitta bostad efter avtjänat straff.
De som bor i lägenheter som tillhandahålls av socialtjänsten skall hjälpas till ordinarie boende.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser