Annons

Skolungdomar i Häljarp först i landet att drogtestas

Vid Barn- och ungdomsnämndens (BUN) sammanträde igår beslutades att inleda försök med frivilliga slumpvisa drogtester i förebyggande syfte. Försöket kommer att genomföras under höstterminen och kommer att ske på Sandåkerskolan i Häljarp.
Vi vill förebygga framtida missbruk och ge eleverna en narkotikafri miljö i skolorna. Föräldrarna ska kunna känna sig förvissade om att barnen inte utsätts för droger när de är i skolan, säger Lisa Flinth ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och ser testet som preventivt skydd.
Vi vet att det finns stora problem med narkotika bland ungdomar i Landskrona och ett test som det här tror jag är bra. Det ger dessutom ungdomarna ett argument till att tacka nej.

Det var i december förra året som Barn- och ungdomsnämnden beslutade att genomföra en förstudie kring möjligheterna att genomföra frivilliga drogtester bland eleverna i årskurs åtta och nio.
Vi har tittat på vad exempelvis skolverket och JO har sagt i frågan och ser inga juridiska hinder för att gå vidare, förklarade utredningssekreterare Eivor Johansson när förstudien presenterades i februari. Det framkom då att 20 procent av eleverna i de aktuella årskurserna skulle testas. Skolsköterskan ansvarar för testet som sker genom ett urinprov som inte är övervakat. Om elever upptäcks med spår av droger överlämnas ärendet till sociala myndigheter för fortsatt utredning.

Annons
 

S kräver tydligare föräldraansvar
Nämnden var i princip överens om införandet av slumpvisa drogtester även om Socialdemokraterna valde att reservera sig.
Vi vill att BUN erbjuder föräldrarna att tillsamman med sina ungdomar delta i ett försök med slumpvisa drogtester. Men vi tror att det är viktigt att föräldrarna får en mer aktiv roll än att bara skriva sin namnteckning på ett papper. Det kan ske genom att en förälder närvarar vid provtagningen eller att de själv hämtar ut ett provtagningskitt och tar provet hemma och lämnar in det. Risken är att man som förälder annars lutar sig tillbaka och blir passiv, för nu tar samhället över ansvar för att kontrollera att min ungdom inte använder droger, säger Eva Örtegren (s) 2:e vice ordförande BUN och menar även att ansvaret för provtagningen bör ligga hos IFO-verksamheten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser