Annons

Ingen montessori på GA-skolan

Intresset för montessoriundervisningen på Gustav Adolfsskolan är för lågt och därför kommer den att läggas ner.

En anledning till det vikande intresset är att elever och föräldrar vill ha mer lärarstyrd undervisning och därför väljer mer traditionell utbildning.
– Antalet ansökningar har minskat och det finns för få elever för att fylla klasserna, säger rektor Patrik Helgesson till HD/NST och därför upphör nu verksamheten efter åtta år.
Skolans 24 montessorielever placeras ut i nya klasser. Förflyttningen sker innan sommaren så att barnen får chansen att lära känna sina nya klasskompisar.

Annons
 

I Landskrona finns sedan många år tillbaka friskolan Säbyholm som bygger helt på montessoripedagogik och där planeras att utöka verksamheten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser