Annons

Kommunen minskar sitt aktieinnehav

Turbulensen på världens börser gör att kommunen tillfälligt minskar sitt aktieinnehav från 40 till 30 procent av totalportföljen på en dryg miljard kronor.
– Det är en ren försiktighetsåtgärd för att bland annat säkra förvaltningen av framtida pensionsmedel, förklarar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp).

Beslutet innebär att aktier till ett värde av 80 miljoner kronor säljs av och pengarna placeras i stället i svenska räntepapper. Försäljningen väntas ge en realisationsvinst på omkring 25 miljoner kronor eftersom värdet på aktierna överstiger inköpssumman.

Annons
 

I beslutsunderlaget konstateras vidare att trots att börsen redan backat med drygt tio procent sedan årsskiftet så är utvecklingen i högsta grad osäker framöver.
– Onekligen har risken ökat och fler och fler analytiker bedömer nu att konjunkturnedgången kan få börskurserna att sjunka ytterligare, poängterar kommunchef Stefan Johansson i beslutsunderlaget och han påpekar samtidigt att sannolikheten för ränteuppgångar de kommande åren ökat.
– Vilket är positivt för ränteportföljen.

Den beslutade förändringen är temporär och skall på nytt provas av kommunstyrelsen i november. Och skulle börsen sjunka ytterligare tio procent, ja då uppstår ett så kallat köpläge och då är ambitionen att återställa fördelningen mellan räntepapper och aktier.

Marknadsvärdet på kommunens totalportfölj uppgick per den siste januari till 994 miljoner kronor och efter beslut i fullmäktige skall 50 procent placeras i räntebärande papper, 20 i utländska aktier och 20 i svenska aktier, resterande tio procent i alternativa tillgångar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser