Annons

Föreläsning på församlingshemmet

”Naturvetenskap och religion – vän eller fiende?”
På tisdag den 1 april klockan 19.00 föreläser teol.dr. Eva-Lotta Grantén, präst i Landskrona församling, i detta ämne. Kvällen avslutas med frågestund och diskussion.

Under de senaste två åren har den offentliga diskussionen i fråga om vetenskapen, kontra religionen tagit ny fart.
Föreställningen om en ”intelligent design” som ett alternativ till evolutionsteorin har i vissa fall, blivit en ny variant av bokstavstroende.
Vetenskapen och religionen vinner på en dialog dem emellan, anser Eva-Lotta Grantén som e
fter föreläsningen låter åhörarna ställa frågor och samtala i ämnet.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser